Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai

maksā cilvēkam ar invaliditāti vai viņa bērnam ar invaliditāti.

Vajadzīgs komisijas (VDEĀVK) atzinums,

ka invaliditātes dēļ nepieciešams īpaši pielāgots vieglais automobilis,

un valstij jāmaksā pabalsts par transporta izdevumiem.