Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam vai tā reģistrētam partnerim izmaksā pabalstu 50 % apmērā no mirušajam laulātajam vai reģistrētam partnerim piešķirtās pensijas, kuras apmērā ir ieskaitīta arī piemaksa pie pensijas par līdz 1995. gada 31. decembrim uzkrāto apdrošināšanas (darba) stāžu. Pabalstu izmaksā 12 mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas (iestāžu izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā izmaksā vienreizējo pabalstu). Pabalstu var saņemt ja vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs miršanas dienā ir bijis reģistrētā laulībā vai partnerībā ar pārdzīvojušo laulāto vai partneri un pārdzīvojušais laulātais vai reģistrētais partneris ir vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no mirušās personas nāves dienas. Ja iesniegums ir iesniegts vēlāk, tiesības uz pabalstu ir ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas.
  Pabalsts mirušā laulātajam, kas tiek izmaksāts saskaņā ar attiecīgās iestādes izdienas pensijas likumu, jāpieprasa 12 mēnešu laikā no mirušā laulātā nāves dienas (izņemot drošības iestāžu amatpersonas vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā - jāpieprasa 6 mēnešu laikā).

  Lai pieprasītu pensiju, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā latvija.gov.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu;
  • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pensijas piešķiršanu vai pārrēķināšanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā latvija.gov.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, piegādā pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā, vai izmaksā ar līgumvalsts kompetentās iestādes starpniecību.

 1. No 2019.gada 1.janvāra vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma, speciālās vai izdienas (saskaņā ar lēmumu Nr.104 „Nolikumu par izdienas pensijām” vai lēmumu Nr.34 „Par Nolikumu par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēja pensijām)” pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam piešķir pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam piešķirtās pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim.
  No 2024.gada 1.jūlija stājās spēkā grozījumi likumā “Par valsts pensijām”, kuri paredz tiesības uz pabalstu sakarā ar reģistrētā partnera, kurš ir pensijas saņēmējs, nāvi tāpat kā pārdzīvojušajam laulātajam.

 2. Iestāžu izdienas pensijas (Iekšlietu ministrijas, prokuroru, tiesnešu u.c.) saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir vecuma, invaliditātes vai izdienas pensijas saņēmējs, ir tiesības saņemt vienreizējo pabalstu.

Pabalstu piešķir saskaņā ar:

Pabalstu pārskaita uz pabalsta saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē, pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā dzīves vietā par maksu – 2,39 euro.

 • Pabalsts 50 procentu apmērā 12 mēnešu garumā tiek izmaksāts saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”, lēmumu Nr.104 „Nolikumu par izdienas pensijām” vai lēmumu Nr.34 „Par Nolikumu par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēja pensijām)”.
 • Vienreizējs pabalsts tiek izmaksāts saskaņā ar attiecīgās iestādes izdienas pensijas likumu, t.i., pabalstu izmaksā mirušā divu pensiju apmērā, ja tas pieprasīts 12 mēnešu laikā no nāves dienas (izņemot drošības iestāžu amatpersonas vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensijas saņēmēja nāves gadījumā, kad tiesības uz vienreizēju pabalstu ir, ja tas pieprasīts sešu mēnešu laikā no mirušā laulātā nāves dienas).
 • Apbedīšanas pabalsts
 • Nesaņemtā pakalpojuma izmaksa personas nāves gadījumā