Statistika par pensiju un pabalstu saņēmēju skaitu un vidējiem apmēriem pieejama mēnešu griezumā. Informācija tiek publicēta līdz pārskata mēnesim sekojošā otrā mēneša 6.datumam.

Statistika par sociāli apdrošināto personu skaitu un vidējo apdrošināšanas iemaksu algu par gadu tiek publicēta līdz pārskata gadam sekojošā trešā mēneša 20.datumam.