Statistika par pensiju un pabalstu saņēmēju skaitu un vidējiem apmēriem pieejama mēnešu griezumā. Informācija tiek publicēta ne vēlāk kā pārskata mēnesim sekojošā otrā mēneša 6.datuma plkst. 17:00.

Statistika par sociāli apdrošināto personu skaitu un vidējo apdrošināšanas iemaksu algu par gadu tiek publicēta ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā ceturtā mēneša 20.datuma plkst. 17:00.