Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pensiju 2. līmeņa dalībnieks, pieprasot valsts vecuma pensiju, 2. līmenī uzkrāto kapitālu var izmantot mūža pensijas polises iegādei. Ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks ir noslēdzis mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar licencētu apdrošināšanas sabiedrību, kura piedāvā mūža pensijas apdrošināšanas pakalpojumus, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskaita dalībnieka uzkrāto kapitālu šai apdrošināšanas sabiedrībai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pakalpojumu, jāpieprasa valsts vecuma pensija.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Paziņojumu par valsts fondēto pensiju shēmas kapitāla izmaksas iespējām un informāciju par mūža pensijas apdrošināšanas prēmijas pārskaitīšanu persona var saņemt:
  • klātienē;
  • pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi.

Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu var noslēgt, ja pensiju 2.līmeņa kapitāls ir vienāds vai lielāks par 2000 eiro.

Izvēloties noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, VSAA izsūtīs paziņojumu, ar šādu informāciju:

 • pensiju 2.līmenī uzkrātā kapitāla kopējais apmērs;
 • prognozējamā vecuma pensijas daļa no pensiju 2.līmenī uzkrātā kapitāla, kura tiktu pievienota vecuma pensijai, ja persona izvēlēsies pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu pievienot vecuma pensijai;
 • kontaktinformācija par apdrošināšanas sabiedrībām, kuras piedāvā mūža pensijas apdrošināšanas pakalpojumus;
 • apdrošināšanas sabiedrību mājas lapas interneta adreses, kurās pieejami prognozējamo mūža pensiju mēneša izmaksu noteikšanas kalkulatori;
 • apdrošināšanas sabiedrību noteiktais minimālais uzkrātais pensiju 2.līmeņa kapitāla apmērs,kas dod tiesības noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu (apdrošināšanas sabiedrībām minimālais apmērs var būt atšķirīgs);
 • kārtība, kādā pensiju 2.līmeņa dalībnieks var noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību (Datums, līdz kuram jānoslēdz mūža pensijas apdrošināšanas līgums, informācija, ka VSAA paziņojums jāņem līdzi, vēršoties pie izvēlētās apdrošināšanas sabiedrības).

Mūža pensija tiek piešķirta uz mūžu un tā tiks izmaksāta atbilstoši noslēgtajam mūža pensijas apdrošināšanas līgumam.

Līgumu var noslēgt tikai ar vienu no apdrošināšanas sabiedrībā.

 

 1. ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
  http://www.ergo.lv/muzapensija
  Tālr. 1887
  e-pasts: dziviba@ergo.lv
  Adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013
  Minimālais uzkrātais kapitāla apmērs, lai iegādātos mūža pensijas polisi ir 3000,00 EUR     
  Kārtība, kā noslēgt apdrošināšanas līgumu: ERGO kārtība

   
 2. Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
  https://www.compensalife.lv/privatpersonam/muza-pensija
  Tālr. +371 67606939
  e-pasts: info@compensalife.lv
  Adrese: Vienības gatve 87h, Rīga, LV-1004
  Minimālais uzkrātais kapitāla apmērs, lai iegādātos mūža pensijas polisi ir 2000,00 EUR
  Kārtība, kā noslēgt apdrošināšanas līgumu: Compensa kārtība
 3. AAS „CBL Life” 
  http://www.citadele.lv/muzapensija
  Tālr. +371 67010000
  e-pasts: life@cbl.lv
  Adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010
  Minimālais uzkrātais kapitāla apmērs, lai iegādātos mūža pensijas polisi ir  2000,00 EUR     
  Kārtība, kā noslēgt apdrošināšanas līgumu: CBL kārtība

Ja pensiju 2.līmeņa dalībnieks vēlēsies noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, bet:

 • pensiju 2.līmenī uzkrātais kapitāls būs mazāks par apdrošināšanas sabiedrību norādīto minimālā kapitāla apmēru, kas dod tiesības noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu;
 • pēc paziņojuma saņemšanas izteiks vēlmi uzkrāto kapitālu pievienot 1.līmeņa vecuma pensijai;
 • sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma Par uzkrātā valsts fondētā pensijas kapitāla izmantošanu iesniegšanas dienas VSAA nebūs saņēmusi informāciju no apdrošināšanas sabiedrības par noslēgto mūža pensijas apdrošināšanas līgumu

pensiju 2.līmenī uzkrātais kapitāls tiks pievienots vecuma pensijai.

Apdrošināšanas līgumu pensiju 2.līmeņa dalībniekam ir tiesības atsaukt 15 dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas. Kad līgums ir stājies spēkā, apdrošināšanas sabiedrība elektroniski informēs VSAA. VSAA pēc šīs informācijas saņemšanas 10 darbdienu laikā pārskaita pensiju 2.līmeņa dalībnieka pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu attiecīgajai apdrošināšanas sabiedrībai, kura veiks izmaksu atbilstoši noslēgtajam līgumam.

Jautājums: Vai mūža pensijas apdrošināšanas līgumu var noslēgt pensionējoties priekšlaicīgi vai pēc atvieglotiem noteikumiem?

Atbilde: Jā.

Jautājums: Kas jāņem vērā, noslēdzot mūža pensijas apdrošināšanas līgumu?

Atbilde: Mūža pensija tiek piešķirta uz mūžu un tā tiks izmaksāta atbilstoši noslēgtajam mūža pensijas apdrošināšanas līgumam. Slēdzot līgumu tajā var:

 • noteikt mūža pensijas izmaksas periodiskumu (reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā);
 • norādīt labuma guvēju.

Jautājums: Kas jādara, lai noslēgtu mūža pensijas apdrošināšanas līgumu?

Atbilde: Piecu mēnešu laikā no dienas, kad esat iesniedzis VSAA Iesniegumu vecuma pensijas piešķiršanai, kurā ir atzīmēts, ka pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu izmantosiet mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanai vai iesniedzis iesniegumu Par uzkrātā valsts fondētā pensijas kapitāla izmantošanu, kurā esat atzīmējis, ka pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu vēlaties izmantot mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanai:

 • jāizvēlas apdrošināšanas sabiedrība;
 • jānoslēdz ar izvēlēto apdrošināšanas sabiedrību mūža pensijas apdrošināšanas līgums.

Jautājums: Vai man ir jāinformē VSAA par mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanu?

Atbilde: Nē. Apdrošināšanas sabiedrība, pēc līguma noslēgšanas, kad tas stāsies spēkā, elektroniski informēs VSAA.

Jautājums: Vai apdrošināšanas sabiedrība nosacījumu par minimālo summu var mainīt?

Atbilde: Apdrošināšanas sabiedrība var mainīt minimālo apmēru, noslēdzot vienošanos ar VSAA par grozījumiem sadarbības līgumā. Nav ierobežojumu minimālā apmēra izmaiņām. Ja esat noslēdzis apdrošināšanas līgumu līdz izmaiņu veikšanai, jaunās izmaiņas jūs neietekmēs.

Jautājums: Vai mūža pensijas izmaksai tiks piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis?

Atbilde: Jā.

Jautājums: Kas notiek ar mūža pensijas polises izmaksu, ja apdrošināšanas sabiedrība tiek likvidēta?

Atbilde: Apdrošināšanas sabiedrības likvidācijas gadījumā Apdrošināto aizsardzības fonds, ko pārrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija, garantē klientiem 100% atmaksu uzkrājumam, bet ne vairāk kā 15000 eiro.

 • Pensiju 2. līmeņa dalībnieka konta izraksts
 • Vecuma pensija