Ja par periodu pēc invaliditātes pensijas (I vai II grupas invaliditātes gadījumā) piešķiršanas vai pārrēķināšanas ir veiktas vai bija jāveic apdrošināšanas iemaksas, piešķirtā pensija, pamatojoties uz tās saņēmēja pieprasījumu, pārrēķināma, bet ne biežāk kā reizi gadā (likuma "Par valsts pensijām" 24.panta pirmā daļa).

Invaliditātes pensiju sakarā ar apdrošināšanas iemaksu papildināšanu pārrēķina ar tā mēneša pirmo dienu, kurā pensionārs pieprasījis pārrēķināt pensiju, ja iesniegumu viņš iesniedzis līdz 15.datumam ieskaitot. Ar nākamā mēneša pirmo dienu tad, ja iesniegums iesniegts pēc 15.datuma.

 

Strādājošiem vecuma pensijas saņēmējiem ir tiesības veikt pensijas pārrēķinu sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu pēc pensijas piešķiršanas vai pārrēķināšanas, pamatojoties uz tās saņēmēja iesniegumu, bet ne biežāk kā reizi gadā.

Tas nozīmē, ka pirmo pensijas pārrēķinu var veikt pēc pensijas saņēmēja izvēles - beidzoties darba attiecībām, vai arī jebkurā citā laika periodā. Tikai jāņem vērā, ka nākamo pārrēķinu var veikt (iesniegt iesniegumu) precīzi pēc 12 mēnešiem no pēdējā veiktā pārrēķina, neatkarīgi no nostrādāto mēnešu skaita. (Likuma "Par valsts pensijām" 24.panta pirmā un otrā daļa).

Vecuma pensiju pārrēķina ar tā mēneša pirmo dienu, kurā pensionārs pieprasījis pārrēķināt pensiju, ja iesniegumu viņš iesniedzis līdz 15.datumam ieskaitot. Ar nākamā mēneša pirmo dienu tad, ja iesniegums iesniegts pēc 15.datuma. (Likuma "Par valsts pensijām" 25.panta otrās daļas 1.apakšpunkts).

Personām, kurām  invaliditātes pensijas vietā piešķir vecuma pensiju un līdz vecuma pensijas piešķiršanas dienai pie invaliditātes pensijas bija noteikta piemaksa par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, no vecuma pensijas piešķiršanas dienas uz invaliditātes laiku piešķir attiecīgo piemaksu (likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 41.1 punkts).

Nestrādājošiem priekšlaicīgi piešķirto pensiju līdz īstā pensijas vecuma sasniegšanai izmaksā 50% apmērā. Savukārt darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un tiem, kas piedalās algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, šo pensiju neizmaksā līdz īstā pensijas vecuma sasniegšanai (likuma "Par valsts pensijām" 32.panta 12.daļa).

Jāņem vērā, ka, piešķirot vecuma pensiju priekšlaicīgi, zūd tiesības izvēlēties saņemt bezdarbnieka pabalstu, ja tiek zaudēts darbs, un tiesības izvēlēties saņemt invaliditātes pensiju, ja tiek iegūta invaliditāte.

Šo jautājumu intervijā portālam Nra.lv skaidro VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas vadītāja Baiba Felsberga .
Video

Uz šiem un citiem jautājumiem intervijā portālam Nra.lv atbild VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas vadītāja Baiba Felsberga.
Video

Portālam Nra.lv stāsta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pensiju metodiskās daļas vadītāja Baiba Felsberga.
Video