Personas, pārvietojoties Eiropas Savienības (ES) teritorijā, nezaudē tiesības uz sociālo drošību. To garantē  Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtās regulas Nr. 883/2004 un Nr. 987/2009, kas attiecas uz ES dalībvalstīm, Šveici un EEZ valstīm. Tomēr katrai dalībvalstij ir savi nacionālie likumi - regulas tiek izmantotas, lai tos koordinētu.

Latvija noslēgusi starpvalstu līgumus ar Ukrainu, Baltkrieviju, Krievijas Federāciju, Kanādu un Austrāliju , kas regulē personas sociālo apdrošināšanu un tiesības uz  pakalpojumiem, ja tā dodas dzīvot vai strādāt uz citu valsti.

VSAA nodrošina:

  • informācijas apmaiņu starp ES/EEZ dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kas nepieciešama, lai izpildītu Eiropas Savienības tiesību aktus par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordināciju;
  • pakalpojumus saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un starpvalstu līgumiem sociālās drošības jomā.