Oficiālā statistika par VSAA pakalpojumiem (pensijām, pabalstiem, atlīdzībām) un sociāli apdrošinātām personām aplūkojama datu apkopojumā http://www.statistika-vsaa.lv/

Dati iegūti no Labklājības informācijas sistēmas LabIS, to apkopošanai izmantota eazyBI vide.

Lai atvērtu apkopojumu, kā pārlūkprogramma jāizmanto Mozilla Firefox vai Google Chrome.