Klientu ērtībai VSAA aicina izmantot e-iesniegumus VSAA pakalpojumu pieprasīšanai Vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv.

Šo iespēju var izmantot gadījumos, kad pakalpojuma piešķiršanai nepieciešamā informācija jau ir VSAA rīcībā un pakalpojumu pieprasītājam nav jāiesniedz papildu dokumenti.

Lai sekotu līdzi sava iesnieguma apstrādes gaitai, ir iespēja saņemt no VSAA ziņu pakalpojuma pieprasītāja mobilajā tālrunī vai e-pastā par to, ka www.latvija.lv iesniegtais iesniegums ir pieņemts, kā arī par to, ka VSAA lēmums ir pieņemts.

Iesniegumus VSAA ar Covid- 19 saistīto pabalstu piešķiršanai var iesniegt portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei” un rakstot iesniegumu brīvā formā. Lēmumi par ar Covid-19 saistīto pakalpojumu piešķiršanu tiek nosūtīti tikai atteikuma gadījumā.