Klientu ērtībai VSAA aicina izmantot e-iesniegumus VSAA pakalpojumu pieprasīšanai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv”. Šo iespēju var izmantot gadījumos, kad pakalpojuma piešķiršanai nepieciešamā informācija jau ir VSAA rīcībā un pakalpojumu pieprasītājam nav jāiesniedz papildu dokumenti.

VSAA e-pakalpojumus iespējams patstāvīgi pieteikt arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC), tajā skaitā ar VPVKAC darbinieka palīdzību.

Iesniegumus VSAA ar Covid- 19 saistīto pabalstu piešķiršanai var iesniegt portālā Latvija.lv, izmantojot e-adresi un rakstot iesniegumu brīvā formā. Tādējādi iesniegums tiks iesniegts, izmantojot kvalificētu paaugstinātas drošības autentifikācijas līdzekli. Lēmumi par ar Covid-19 saistīto pakalpojumu piešķiršanu tiek nosūtīti tikai atteikuma gadījumā.