VSAA e-pakalpojumus iespējams izmantot arī klātienē Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (https://www.pakalpojumucentri.lv/vpvkac )(VPVKAC).
Iesniegt e-iesniegumu var pilnvarot VPVKAC darbinieku.