Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Īstenošanā
01.01.2020.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu…
Statuss:
Noslēdzies
29.03.2019.
Projekta identifikācijas Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” mērķis ir nodrošināt Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014.-2020. līdzfinansēto informācijas un…
Statuss:
Īstenošanā
04.09.2018.
Projekta identifikācijas Nr. 2.2.1.1/17/I/007  Labklājības ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm, tajā skaitā VSAA, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e…
Statuss:
Noslēdzies
04.09.2018.
Projekta Nosaukums Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide - SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana Projekta identifikācijas numurs 3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023 Projekta mērķis: …
Statuss:
Noslēdzies
04.09.2018.
Projekta Nosaukums  „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība" Projekta identifikācijas numurs  Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA…
Statuss:
Noslēdzies
04.09.2018.
Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) un Valsts reģionālās attīstības aģentūru Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros īsteno projektu…
Statuss:
Noslēdzies
04.09.2018.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros īsteno projektu informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstībai. Projekta nosaukums:…
Statuss:
Noslēdzies
28.03.2018.
Projektu īsteno Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu (NVD), Eiropas Inovāciju un tīklu izpildaģentūras (Innovation and Networks Executive Agency – INEA) Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta …