Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  15.10.2021.
  Projekta mērķi: Nodrošināt vienotu un centralizētu ārzemnieku reģistrēšanu un uzskaiti publiskajā pārvaldē; Atvērt Latvijas elektronisko vidi ārzemniekiem, nodrošinot iespēju ārzemniekiem izmantot publiskās pārvaldes e-pakalpojumus un drošu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2020.
  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  29.03.2019.
  Projekta identifikācijas Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” mērķis ir nodrošināt Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014.-2020. līdzfinansēto informācijas un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  04.09.2018.
  Projekta identifikācijas Nr. 2.2.1.1/17/I/007  Labklājības ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm, tajā skaitā VSAA, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e…
  Statuss:
  Noslēdzies
  04.09.2018.
  Projekta Nosaukums Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide - SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana Projekta identifikācijas numurs 3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023 Projekta mērķis: …
  Statuss:
  Noslēdzies
  04.09.2018.
  Projekta Nosaukums  „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība" Projekta identifikācijas numurs  Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA…
  Statuss:
  Noslēdzies
  04.09.2018.
  Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) un Valsts reģionālās attīstības aģentūru Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros īsteno projektu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  04.09.2018.
  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros īsteno projektu informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstībai. Projekta nosaukums:…
  Statuss:
  Noslēdzies
  28.03.2018.
  Projektu īsteno Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu (NVD), Eiropas Inovāciju un tīklu izpildaģentūras (Innovation and Networks Executive Agency – INEA) Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta …