Statuss:
Noslēdzies

Projekta identifikācijas Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” mērķis ir nodrošināt Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014.-2020. līdzfinansēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicināt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos IKT risinājumus.

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 4 500 000 euro, no kā 3 825 000 euro ir ERAF finansējums.

Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir projekta partneris.

Projekta rezultāti:

Sadarbojoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta personālu  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ERAF projekta realizācijas laikā veica izmaiņas informācijas sistēmās, lai nodrošinātu, ka aģentūras sagatavoto sūtījumu piegāde klientiem notiek, izmantots ERAF projektā pilnveidoto drošas elektroniskas piegādes platformas  risinājumu. Projekta realizācija ir pabeigta un tiek nodrošināta datu apmaiņa ar drošas elektroniskas piegādes platformas  risinājumu pilnā apjomā.


Kontaktpersona:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta projekta vadītāja Ināra Cīmure (+37129140221, inara.cimure@vsaa.gov.lv)