Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
23
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Personai, kurai piedzimis bērns vai kurai ar bāriņtiesas lēmumu bērns nodots audzināšanā, ir iespēja iegūt informāciju par prognozējamo vecāku pabalsta apmēru pirms pabalsta pieprasīšanas.

Vecāku pabalsta apmēra prognoze palīdz izdarīt izvēli:
• kuram no vecākiem saņemt pabalstu par bērnu;
• pabalsta saņemšanas ilgumam līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecumam.

Prognozējamo pabalsta apmēru aprēķina, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras rīcībā esošo informāciju par personas sociālās apdrošināšanas iemaksām aprēķināšanas brīdī, un tam ir informatīvs raksturs.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • elektroniski - izmantojot oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu var saņemt klātienē, pa pastu vai oficiālajā elektroniskajā adresē, atbilstoši iesniegumā norādītajam izziņas saņemšanas veidam.