Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Brīvprātīgi valsts sociālajai apdrošināšanai var pievienoties 15 gadu vecumu sasniegušās personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā. Brīvprātīgi var pievienoties pensiju apdrošināšanai persona, kura nav pakļauta obligātajai sociālajai apdrošināšanai Latvijas Republikā un kurai nav piešķirta valsts vecuma pensija, Brīvprātīgi pievienoties pensiju, invaliditātes, maternitātes, slimības, vecāku apdrošināšanai var pašnodarbinātā laulātais vai partneris, kurš nav pakļauts obligātajai sociālajai apdrošināšanai Latvijas Republikā un nav sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram nav piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi). Brīvprātīgi papildus var pievienoties pensiju apdrošināšanai personas, kuras maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli un profesionāli sportisti, ja vienlaikus neatrodas darba attiecībās pie cita darba devēja vai ir pašnodarbinātais. Brīvprātīgi valsts pensiju apdrošināšanai var pievienoties ārpus Latvijas dzīvojošie diasporas locekļi, kuri nav iesaistīti sociālās drošības sistēmā un nesaņem pensiju savā mītnes valstī.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.

  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā latvija.gov.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu personai, kura brīvprātīgi pievienojusies valsts sociālajai apdrošināšanai, persona var saņemt klātienē vai pa pastu deklarētās dzīvesvietas adresē.

  Lēmuma saņemšanai klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

Valsts pensiju apdrošināšanai brīvprātīgi var pievienoties:

 • persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu, pastāvīgi dzīvo Latvijā, nav obligāti sociāli apdrošināta, nav piešķirta valsts vecuma pensija saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”;
 • persona, kura ir nodarbināta lauksaimniecības sezonas darbos un maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, ja tā nav darba ņēmējs pie cita darba devēja vai nav obligāti sociāli apdrošināta persona kā pašnodarbinātais;
 • profesionālie sportisti;
 • diasporas locekļi, vienlaikus nav obligāti apdrošinātas personas (arī citā valstī), kā arī nesaņem pensiju savā mītnes valstī ES vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts sociālās drošības līgums;

 

Pašnodarbinātā laulātais vai partneris

 • ja ir sasniedzis 15 gadu vecumu,
 • pastāvīgi dzīvo Latvijā,
 • nav obligāti sociāli apdrošināta un nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai tā nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi),

var brīvprātīgi pievienoties valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes, maternitātes, slimības un vecāku apdrošināšanai. 

 

 

Brīvprātīgo iemaksu objekts ir pašas personas izvēlēti līdzekļi, no kuriem aprēķina un veic brīvprātīgās iemaksas.

Iemaksas katru mēnesi var būt no atšķirīgas summas, taču iemaksu objektam ir ierobežots gan maksimālais, gan minimālais apmērs.

2024.gadā

Personām, kuras izvēlējušās brīvprātīgi pievienoties valsts pensiju apdrošināšanai, (izņemot profesionālos sportistus un personas, kuras nodarbināta lauksaimniecības sezonas darbos) un pašnodarbinātā laulātajam iemaksu objekts:

 • maksimālais gada apmērs  ir 78 100 eiro gadā,
 • minimālais gada apmērs ir 8 400 eiro, t.i., 12 minimālās mēneša darba algas (700 eiro x 12 mēneši).

Profesionāliem sportistiem un personām, kuras ir nodarbinātas lauksaimniecības sezonas darbos un maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli iemaksu objekts:

 • maksimālais gada apmērs ir 8 400 eiro, t.i., 12 minimālās mēneša darba algas (700 eiro x 12 mēneši),
 • minimālais gada apmērs nav noteikts.

 

Noderīgi

Iemaksu likme, kāda mēnesī jāveic no izvēlētās summas.

Pašāka informācija par iemaksu likmes sadalījumu pa apdrošināšanas veidiem.