Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atmaksā sociāli apdrošinātām personām iepriekšējā kalendārā gada laikā pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās vai brīvprātīgās iemaksas, kas pārsniedz 22,41 eiro. Ja pārmaksātās iemaksas nesasniedz 22,41 eiro, tad tās uzkrāj un atmaksā pēc tā kalendārā gada beigām, kurā sasniegušas 22,41 eiro. Pārmaksātās iemaksas VSAA aprēķina par iepriekšējo kalendāro gadu līdz tam sekojošā gada 1. aprīlim, informē par tām personu un pēc personas iesnieguma saņemšanas ieskaita saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pārmaksāto iemaksu atmaksāšanu var saņemt:
  - oficiālajā elektroniskajā adresē, ja tā būs aktivizēta;
  - portālā www.latvija.lv;
  - klātienē;
  - pa pastu.
  Atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.