Mēneša un ceturkšņa statistikas pārskati tiek publicēti 10 darba dienu laikā pēc mēneša vai ceturkšņa beigām.