Izdienas pensijas var saņemt šādos amatos un profesijās strādājušie, kuriem pēc noteikta laika nostrādāšanas turpmākais darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu:

 • aviācijas, dzelzceļa, sabiedriskā transporta, jūras un upju transporta darbinieki;
 • orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieki;
 • tiesneši;
 • prokurori;
 • diplomāti;
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas;
 • Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm;
 • valsts drošības iestāžu amatpersonas;
 • militārpersonas; 
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītie darbinieki.

Valsts sociālie pabalsti papildina sociālās apdrošināšanas  sistēmu un sniedz materiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām sociālā riska situācijās, kā arī sniedz atbalstu  gadījumos, kad samazinās ienākumi:

 • ja personas nav sociāli apdrošinātas, vai to veiktās iemaksas nav pietiekamas valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu un pensiju saņemšanai;
 • ja personām rodas papildu izdevumi gadījumos, kuros sociālās apdrošināšanas sistēma neparedz aizsardzību (piemēram, ģimenes valsts pabalsts, bērna kopšanas un piedzimšanas pabalsti, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, kas sniedz aizsardzību vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma gadījumā tām personām, kuras nav sociāli apdrošinātas, u.c.).

VSAA nodrošina:

 • izdienas pensiju piešķiršanu un izmaksu;
 • valsts sociālo pabalstu piešķiršanu un izmaksu.