Valsts fondēto pensiju shēma jeb pensiju 2.līmenis ir daļa no valsts pensijas sistēmas. Tās mērķis ir palielināt uzkrājumu vecuma pensijai, daļu no sociālās apdrošināšanas iemaksām ieguldot finanšu un kapitāla tirgū – vērtspapīros un banku noguldījumos.

VSAA  nodrošina:

  • sadarbību ar privātajiem līdzekļu pārvaldītājiem pensiju 2.līmeņa kapitāla pārvaldīšanā;
  • pensiju 2.līmeņa dalībnieku kontu uzturēšanu;
  • uzkrātā pensiju kapitāla pievienošanu  1.līmeņa pensijai vai pārskaitīšanu apdrošināšanas sabiedrībai, ar kuru dalībnieks noslēdzis līgumu par  mūža pensijas apdrošināšanu;
  • uzkrātā pensiju kapitāla novirzīšanu atbilstoši dalībnieka izvēlei viņa nāves gadījumā.

Deleģēšanas līgums ar “Nasdaq CSD SE”