Iesniegums U1 dokumenta “Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstus” saņemšanai  

Sertifikāts par apdrošinātas personas apdrošināšanas vēsturi (veidlapa E207)

Certificate concerning the insured persons insurance history (E 207)

Iesniegums informācijas nosūtīšanai uz ES/EEZ dalībvalsts kompetento iestādi (par ģimenes pabalstiem)

Iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, strādājot citā ES/EEZ valstī, Šveicē vai Apvienotajā Karalistē pēc nosūtījuma (A1 sertifikāta saņemšanai)

Iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, strādājot citā ES/EEZ valstī, Šveicē vai Apvienotajā Karalistē pašnodarbinātā statusā (A1 sertifikāta saņemšanai)

Iesniegums sociāli apdrošinātās personas statusa saglabāšanai Latvijā, parasti strādājot divās vai vairākās ES/EEZ valstīs, Šveicē vai Apvienotajā Karalistē (A1 sertifikāta saņemšanai)

Iesniegums U2 dokumenta “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” saņemšanai 

Iesniegums U2 dokumenta “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” saņemšanai- tiesību uz bezdarbnieka pabalstu pagarināšanai

Apbedīšanas pabalsta pieprasījums (E 124)

Anketa par pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanu nodarbinātības laikā citā ES/EEZ valstī

Veidlapa U1 dokumenta saņemšanai no Norvēģijas, aizpilda persona

Veidlapa U1 dokumenta saņemšanai no Norvēģijas, aizpilda Norvēģijas darba devējs

Iesniegums citas ES/EEZ dalībvalsts vai Šveices valsts pensijas piešķiršanai vai pārrēķinam

 

(Proof of life (State social insurance office of the Republic of Moldova)

(Application for granting/recalculation of the death grant)

(Application for granting of benefit to the spouse of a deceased pension recipient)

(Submission of the State social insurance agency of the Republic of Latvia regarding continuation of pension payments)