Iesniegums U1 dokumenta “Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstus” saņemšanai  

Sertifikāts par apdrošinātas personas apdrošināšanas vēsturi (veidlapa E207)

Certificate concerning the insured persons insurance history (E 207)

Iesniegums informācijas nosūtīšanai uz ES/EEZ dalībvalsts kompetento iestādi (par ģimenes pabalstiem)

Iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, strādājot citā ES/EEZ valstī vai Šveicē pēc nosūtījuma (A1 sertifikāta saņemšanai)

Iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, strādājot citā ES/EEZ valstī vai Šveicē pašnodarbinātā statusā (A1 sertifikāta saņemšanai)

Iesniegums sociāli apdrošinātās personas statusa saglabāšanai Latvijā, parasti strādājot divās vai vairākās ES/EEZ valstīs vai Šveicē (A1 sertifikāta saņemšanai)

Iesniegums U2 dokumenta “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” saņemšanai 

Iesniegums U2 dokumenta “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” saņemšanai- tiesību uz bezdarbnieka pabalstu pagarināšanai  

Iesniegums citas ES/EEZ dalībvalsts vai Šveices slimības/maternitātes pabalsta piešķiršanai

Ārsta ziņojums par darba nespēju (E 116)

Apbedīšanas pabalsta pieprasījums (E 124)

Iesniegums – ES/S-1 E 104 veidlapas saņemšanai

Application ES/S-1 for receipt of the Form E 104

Anketa par pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanu nodarbinātības laikā citā ES/EEZ valstī

Veidlapa U1 dokumenta saņemšanai no Norvēģijas, aizpilda persona

Veidlapa U1 dokumenta saņemšanai no Norvēģijas, aizpilda Norvēģijas darba devējs

Iesniegums citas ES/EEZ dalībvalsts vai Šveices valsts pensijas piešķiršanai vai pārrēķinam