Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
23
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izziņa satur informāciju par personas pensiju 1. līmeņa kapitālu. Pensijas kapitālu veido apdrošinātās personas kontā reģistrēto apdrošināšanas iemaksu gada summas, sākot no 1996. gada līdz informācijas pieprasīšanas dienai, kas aktualizētas ar kapitāla indeksu atbilstoši apdrošināšanas iemaksu algas izmaiņām valstī. Uzkrāto indeksēto pensijas kapitālu izmanto pensijas apmēra noteikšanai.
Portālā www.latvija.lv datus atjauno reizi nedēļā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.

  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv, atbilstoši iesniegumā norādītajam izziņas saņemšanas veidam.

Pensiju sistēmas 1.līmenī tiek iesaistītas visas sociāli apdrošinātās personas, kuru personīgajā kontā ir reģistrētas apdrošināšanas iemaksas.

No summas, no kuras aprēķinātas iemaksas, 23,91% tiek novirzīti pensiju apdrošināšanai, 20% no tās veido cilvēka pensijas kapitālu, bet, ja persona ir fondēto pensiju shēmas dalībnieks, tad 1.līmeņa pensijas kapitālu veido 14%.