Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojums tiek sniegts ar notāra starpniecību

Klientu apkalpošanas centri

konsultacijas [at] vsaa.gov.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pēc pensiju 2. līmeņa dalībnieka nāves fakta reģistrācijas, ņemot vērā mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka izteikto izvēli, fondētās pensijas kapitālu:
- pievieno norādītās personas fondētās pensijas kapitālam pēc mirušā pensiju 2 līmeņa dalībnieka miršanas fakta reģistrēšanas dienas VSAA;
- izmaksā mantiniekiem Civillikuma noteiktajā kārtībā pēc mantojuma apliecības un iesnieguma saņemšanas VSAA. Mantinieki var izlemt, vai saņemt šo kapitālu
naudā, pārskaitot to uz norādīto kontu, vai arī pievienot savam 2. līmeņa pensiju kapitālam.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pakalpojumu fiziskai vai juridiskai personai ar notāra starpniecību jāiesniedz VSAA adresēts iesniegums mirušā pensiju 2. līmeņa kapitāla saņemšanai Civillikumā noteiktajā kārtībā.

  Fiziskas personas iesniegums, ja pievieno mirušā uzkrāto fondētās pensijas kapitālu norādītās personas fondētās pensijas kapitālam, VSAA nav nepieciešams.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu persona var saņemt:
  • klātienē;
  • pa pastu.

  Par mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka kapitāla pievienošanu VSAA informē Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izrakstā.

  Mantoto pensiju 2. līmeņa kapitālu VSAA pārskaita mantinieka kredītiestādes kontā.

Saņemt pakalpojumu