Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
23
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izziņa satur informāciju par provizorisko vecuma pensijas apmēru datumā, kurā ir plānots doties pensijā.

Prognozējamo pensiju aprēķina, izmantojot:
• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) rīcībā esošo informāciju par katras personas darba un tam pielīdzinātajiem periodiem līdz 1995. gada 31.decembrim, kas reģistrēta VSAA datu bāzē vai ko pati persona ir iesniegusi VSAA;
• informāciju par faktiski samaksātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām pensiju 1. līmenī no 1996. gada, par kurām VSAA saņemta informācija līdz aprēķina veikšanas brīdim.

Prognozē neņem vērā pensiju 2. līmenī jeb valsts fondēto pensiju shēmā uzkrāto kapitālu, likumā „Par valsts pensijām” noteiktos atvieglojumus un garantētos minimālos pensijas apmērus. Turpinot strādāt, arī pēc pensijas kapitāla ikgadējās indeksācijas prognozētās pensijas apmērs mainīsies. Prognozējamam pensijas apmēram ir informatīvs raksturs.
Portālā www.latvija.lv datus atjauno reizi nedēļā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv, atbilstoši iesniegumā norādītajam izziņas saņemšanas veidam.