Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Eiropas Savienības institūciju un iestāžu darbiniekiem ir tiesības savu Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā (Latvijas pensiju shēmā) uzkrāto pensijas kapitālu pieprasīt nodot Eiropas Savienības pensiju shēmai vai arī pieprasīt Eiropas Savienības pensiju shēmā uzkrāto pensijas kapitālu nodot Latvijas pensiju shēmai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Rakstisks pieprasījums no Eiropas Savienības institūcijas par Eiropas Savienības institūcijas vai iestādes:
  - darbinieka vēlmi nodot Latvijas pensiju shēmā uzkrāto pensijas kapitālu Eiropas Savienības pensiju shēmai.
  VSAA, pēc Eiropas Savienības institūcijas pieprasījuma par Latvijas pensiju shēmā uzkrātā pensijas kapitāla nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai saņemšanas, nosūta Eiropas Savienības institūcijas vai iestādes darbiniekam paziņojumu par apdrošināšanas periodiem, Latvijas pensiju shēmā uzkrāto pensijas kapitālu un, ja ir 15 gadu apdrošināšanas stāžs, iespējamo pensijas apmēru. Darbiniekam paziņojums ir jāapstiprina un jāiesniedz VSAA vai arī jāiesniedz papildu apdrošināšanas periodus apliecinošus dokumentus. Nepieciešamības gadījumā darbinieks var lūgt paziņojuma apstiprināšanas termiņa pagarinājumu.
  Darbinieks paziņojumu un dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā klātienē, elektroniski vai pa pastu. Iesniedzot paziņojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pa e-pastu nosūtītam paziņojumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Pa pastu nosūtītam paziņojumam ir jābūt notariāli apliecinātam.
  - bijušā darbinieka vēlmi nodot Eiropas Savienības pensiju shēmā uzkrāto pensijas kapitālu Latvijas pensiju shēmai.
  VSAA, pēc Eiropas Savienības institūcijas pieprasījuma par Eiropas Savienības pensiju shēmā uzkrātā pensijas kapitāla nodošanu Latvijas pensiju shēmai, nodrošina uzkrātā pensijas kapitāla pārņemšanu. Pēc pensijas kapitāla ieskaitīšanas Latvijas pensiju shēmā VSAA par to informē bijušo Eiropas Savienības institūcijas vai iestādes darbinieku.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Saskaņā ar Eiropas Savienības institūcijas pieprasījumu, uzkrāto pensijas kapitālu VSAA pārskaita Eiropas Savienības pensiju shēmai vai ieskaita Latvijas pensiju shēmā.

Saņemt pakalpojumu