Eiropas Savienības iestādēs strādājošs cilvēks

var prasīt savu Latvijas pensijas sistēmā sakrāto

nodot Eiropas Savienības pensiju sistēmai.

Arī r Eiropas Savienības pensiju sistēmā sakrāto

var nodot Latvijas pensiju sistēmai.