Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Valsts vecuma pensijas saņēmēja Pensionāra apliecību vai Izdienas pensijas saņēmēja apliecību (turpmāk – pensionāra apliecība) izsniedz personām, kurām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķīrusi vecuma vai izdienas pensiju. Apliecību var pieprasīt vienlaikus ar pensijas pieprasīšanu vai jebkurā laikā pēc pensijas piešķiršanas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pensionāra apliecību var pieprasīt jebkurā VSAA nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība). Ja pensionāra apliecību pieprasa personas pilnvarotais pārstāvis, jāiesniedz pilnvara.

  Jāiesniedz pensionāra apliecības saņēmēja fotogrāfija (3x4 cm).

  Ja VSAA nodaļā ir pensijas saņēmēja fotogrāfija, tad brīvā formā rakstīto iesniegumu pensionāra apliecības saņemšanai var iesniegt arī pa pastu vai e-pastā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

  Pieprasot pensionāra apliecību atkārtoti, iesniegumā jānorāda atkārtotas pieprasīšanas pamatojums.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pensionāra apliecību var saņemt klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru, ja apliecību saņem personas pilnvarotais pārstāvis.

  Ja pieprasījums apliecības saņemšanai iesniegts VSAA klātienē, tad apliecību var saņemt arī pa pastu ierakstītā vēstulē.

Valsts vecuma pensijas saņēmēja Pensionāra apliecību vai Izdienas pensijas saņēmēja apliecību (turpmāk – pensionāra apliecība) izsniedz personām, kurām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķīrusi vecuma vai izdienas pensiju. Apliecību var pieprasīt vienlaikus ar pensijas pieprasīšanu vai jebkurā laikā pēc pensijas piešķiršanas.

Pensionāra apliecības tiek izsniegtas vecuma un izdienas pensijas saņēmējiem, kuriem pensija piešķirta saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”.

Pensijas apliecību izsniedz jebkura VSAA nodaļa, neatkarīgi no pensijas saņēmēja deklarētās dzīves vietas. Pensijas apliecību var pieprasīt vienlaikus ar vecuma vai izdienas pensijas pieprasīšanu. Šādā gadījumā pensijas apliecība tiks izsniegta pēc lēmuma par pensijas piešķiršanu pieņemšanas.

Pensionāra apliecību izsniedz bez derīguma termiņa ierobežojuma un bez maksas.

Apliecības izsniegšanas kārtību nosaka:
07.02.2006. MK noteikumi Nr.105 „Pensionāru apliecību izsniegšanas kārtība”.

 • Vecuma pensija
 • Izdienas pensija

Saņemt pakalpojumu