Pensionāra apliecību izsniedz cilvēkam,

kuram piešķirta vecuma pensija

vai izdienas pensija.

Pensionāra apliecību var pieprasīt tad,

kad pieprasa pensiju vai kad pensija jau ir piešķirta