Nekustamā īpašuma noma

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras

Jūrmalas klientu apkalpošanas centra izvietošanai

Nekustamā īpašuma nomas sludinājums
(Ievietots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 7.punktu)

Nomnieka nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

 

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Kontaktinformācija:

Iepirkumu speciāliste

Anda Daine

tālr.: 67013628 un e-pasts: Anda.Daine@vsaa.gov.lv

Nomas objekts:

Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jūrmalas klientu apkalpošanas centra izvietošanai

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts:

Nomas objekta atrašanās vieta Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorijā, vēlams visblīvāk apdzīvotā Jūrmalas teritorijā (Sloka, Kauguri), kurā dzīvo aptuveni 50% no Jūrmalas iedzīvotājiem, VSAA esošajiem un potenciālajiem klientiem, ar sabiedriskā transporta piekļuves iespējām, vēlams Jūrmalas domes apkalpošanas centra Kauguros tuvumā.

Nomas objekta lietošanas mērķi:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Paredzamais nomas līguma termiņš:

Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 3 (trim) gadiem, t.i., no 2024.gada 1.aprīļa līdz 2027.gada 31.martam.

Nepieciešamā platība:

Kopējā nepieciešamā platība 45 – 60 m2

Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis:

Telpu tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā. Telpās jābūt nodrošinātam apgaismojumam un temperatūras režīmam atbilstoši darba aizsardzības prasībām. Servera telpā temperatūras režīmam jāatbilst IS resursu fiziskās drošības prasībām. Telpās jābūt nodrošinātam sanitārajam mezglam un darbinieku sadzīves telpai ar siltā un aukstā ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu.

Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma):

Noteiktas Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtībā “ Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jūrmalas klientu apkalpošanas centra izvietošanai”

 

Piedāvājumu iesniegšana:

 

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā:

Līdz 2024.gada 11.martam plkst.11.00

 

Nomas piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Saimnieciskā nodrošinājuma daļa, 203. kab.

Varakļānu iela 2, Rīga, LV–1019

Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem:

Vēlamā nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Dokumentācija

Jautājumi un atbildes:

 

Informācija par noslēgto līgumu:

 

Nekustamā īpašuma adrese:

Jūrmala, Ventspils šoseja 32

Kadastra numurs:

1300 521 6605

Platība:

47,00 m2

Lietošanas mērķis

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Iznomātājs:

SIA „Regumino”

Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī. Ja apsaimniekošanas maksa ir ietverta nomas maksā, to norāda atsevišķi:

5,50 EUR bez PVN par 1m2 mēnesī

Nomas līguma darbības termiņš:

līdz 2027.gada 31.martam

Ēkas energoefektivitātes rādītāji, klase un informācija par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām vai pamatojums, kas apliecina kāda Ēku energoefektivitātes likuma 14. panta piektajā daļā minētā nosacījuma esību:

Ēkas energosertifikāts Nr. BIS–ĒED-1-2017-1131

(ēkas klase A1 un rādītājs 342)

 

Nekustamā īpašuma noma

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras

Valmieras reģionālās nodaļas izvietošanai

Nekustamā īpašuma nomas sludinājums
(Ievietots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 7.punktu)

Nomnieka nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

 

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Kontaktinformācija:

Iepirkumu speciāliste

Anda Daine

tālr.: 67013628 un e-pasts: Anda.Daine@vsaa.gov.lv

Nomas objekts:

Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras

Valmieras reģionālās nodaļas izvietošanai

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts:

Nomas objekta atrašanās vieta Valmieras valstspilsētas administratīvā teritorijā, vēlams pilsētas centrā ar sabiedriskā transporta piekļuves iespējām.

Nomas objekta lietošanas mērķi:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Paredzamais nomas līguma termiņš:

Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 3 (trīs) gadiem, t.i., no 2024.gada 1.februāra līdz 2027.gada 31.janvārim.

Nepieciešamā platība:

Kopējā nepieciešamā platība 330 – 350 m2

Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis:

Telpu tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā. Telpās jābūt nodrošinātam apgaismojumam un temperatūras režīmam atbilstoši darba aizsardzības prasībām. Servera telpā temperatūras režīmam jāatbilst IS resursu fiziskās drošības prasībām. Telpās jābūt nodrošinātam sanitārajam mezglam un darbinieku sadzīves telpai ar siltā un aukstā ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu.

Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma):

Noteiktas Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtībā “ Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Valmieras reģionālās nodaļas izvietošanai”

 

Piedāvājumu iesniegšana:

 

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā:

Līdz 2023.gada 14.decembrim plkst.11.00

 

Nomas piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Saimnieciskā nodrošinājuma daļa, 203. kab.

Varakļānu iela 2, Rīga, LV–1019

Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem:

Vēlamā nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Dokumentācija

Jautājumi un atbildes:

 

Informācija par noslēgto līgumu:

 

Nekustamā īpašuma adrese:

Valmiera, Meža iela 7

Kadastra numurs:

9601 111 1201

Platība:

335.20 m2

Lietošanas mērķis

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Iznomātājs:

SIA „LVKV”

Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī. Ja apsaimniekošanas maksa ir ietverta nomas maksā, to norāda atsevišķi:

3,50 EUR bez PVN par 1m2 mēnesī

Nomas līguma darbības termiņš:

līdz 2027.gada 31.janvārim

Ēkas energoefektivitātes rādītāji, klase un informācija par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām vai pamatojums, kas apliecina kāda Ēku energoefektivitātes likuma 14. panta piektajā daļā minētā nosacījuma esību

Ēkas energosertifikāts

(ēkas klase C un rādītājs 89.1)

 

 

Nekustamā īpašuma noma
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Dobeles klientu apkalpošanas centra
izvietošanai

Nekustamā īpašuma nomas sludinājums
(Ievietots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 7.punktu)

Nomnieka nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

 

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Kontaktinformācija:

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu speciāliste

Anda Daine

tālr.: 67013628, fakss: 67011814, e-pasts: Anda.Daine@vsaa.gov.lv

Nomas objekts:

Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras

Dobeles klientu apkalpošanas centra izvietošanai

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts:

Nomas objekta atrašanās vieta Dobeles pilsētas administratīvā teritorijā, vēlams pilsētas centrā, ar sabiedriskā transporta piekļuves iespējām.

Nomas objekta lietošanas mērķi:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Paredzamais nomas līguma termiņš:

Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 3 (trim) gadiem, t.i., no 2022.gada 1.marta līdz 2025.gada 28.februārim.

Nepieciešamā platība:

Kopējā nepieciešamā platība 25 – 35 m2

Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis:

Telpu tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā. Telpās jābūt nodrošinātam apgaismojumam un temperatūras režīmam atbilstoši darba aizsardzības prasībām. Telpās jābūt nodrošinātam sanitārajam mezglam un darbinieku sadzīves telpai ar siltā un aukstā ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu.

Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma):

Noteiktas Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtībā “ Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Dobeles klientu apkalpošanas centra izvietošanai”

 

Piedāvājumu iesniegšana:

 

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā:

Līdz 2022.gada 17.februārim plkst.11.00

 

Nomas piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Saimnieciskā nodrošinājuma daļa, 203. kab.

Varakļānu iela 2, Rīga, LV–1019

Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem:

Vēlamā nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Dokumentācija

Iznomāšanas kārtība Dobele

Piedāvāto telpu izmaksu aprēķins Dobele

Jautājumi un atbildes:

 

Informācija par noslēgto līgumu:

 

Nekustamā īpašuma adrese:

Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 10b

Kadastra numurs:

4601 007 2920

Platība:

28,3 m2

Lietošanas mērķis

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Iznomātājs:

SIA „Dobeles biznesa centrs Pils”

Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī. Ja apsaimniekošanas maksa ir ietverta nomas maksā, to norāda atsevišķi:

5,40 EUR bez PVN par 1m2 mēnesī

Nomas līguma darbības termiņš:

līdz 2025.gada 28.februārim

Ēkas energoefektivitātes rādītāji, klase un informācija par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām vai pamatojums, kas apliecina kāda Ēku energoefektivitātes likuma 14. panta piektajā daļā minētā nosacījuma esību

Ēkas energosertifikāts Nr. BIS–ĒED-1-2022-43

(ēkas klase B un rādītājs 57)

 

Nekustamā īpašuma noma
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Daugavpils reģionālās nodaļas un
arhīva izvietošanai

Nekustamā īpašuma nomas sludinājums
(Ievietots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 7.punktu)

Nomnieka nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

 

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Kontaktinformācija:

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu speciāliste
Anda Daine

tālr.: 67013628, fakss: 67011814, e-pasts: Anda.Daine@vsaa.gov.lv

Nomas objekts:

Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras

Daugavpils reģionālās nodaļas un arhīva izvietošanai

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts:

Nomas objekta atrašanās vieta Daugavpils pilsētas administratīvā teritorijā, vēlams pilsētas centrā, ar sabiedriskā transporta piekļuves iespējām.

Nomas objekta lietošanas mērķi:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Paredzamais nomas līguma termiņš:

Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 3 (trīs) gadiem, t.i., no 2022.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim.

Nepieciešamā platība:

Būvju/telpu platība:

  • biroja telpām ~1000 m2;
  • arhīva telpām ~250 m2.

Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis:

Telpu tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā. Telpās jābūt nodrošinātam apgaismojumam un temperatūras režīmam atbilstoši darba aizsardzības prasībām. Visās telpās ir jābūt izveidotai ventilācijas sistēmai, bet klientu apkalpošanas telpās un servera telpā ir jābūt izveidotai arī gaisa kondicionēšanas sistēmai. Telpās jābūt nodrošinātam sanitārajam mezglam un darbinieku sadzīves telpai.

Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma):

Noteiktas Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtībā “ Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Daugavpils reģionālās nodaļas un arhīva izvietošanai”

 

Piedāvājumu iesniegšana:

 

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā:

Līdz 2021.gada 27.septembrim plkst.11.00

 

Nomas piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Saimnieciskā nodrošinājuma daļa, 203. kab.

Varakļānu iela 2, Rīga, LV–1019

Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem:

Vēlamā nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Dokumentācija

Jautājumi un atbildes:

 

Informācija par noslēgto līgumu:

 

Nekustamā īpašuma adrese:

Daugavpils, Ģimnāzijas iela 10

Kadastra numurs:

0500 001 6804

Platība:

biroja telpām – 998,20 m2 un dokumentu glabātuves telpām – 249,00 m2

Lietošanas mērķis

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Iznomātājs:

SIA „Salmene”

Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī. Ja apsaimniekošanas maksa ir ietverta nomas maksā, to norāda atsevišķi:

4,00 EUR bez PVN par 1m2 mēnesī – biroja telpām;

3,00 EUR bez PVN par 1m2 mēnesī – dokumentu glabātuves telpām.

Nomas līguma darbības termiņš:

līdz 2024.gada 31.decembrim

Ēkas energoefektivitātes rādītāji, klase un informācija par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām vai pamatojums, kas apliecina kāda Ēku energoefektivitātes likuma 14. panta piektajā daļā minētā nosacījuma esību:

Ēkas energosertifikāts Nr. BIS–ĒED-1-2021-343

(ēkas klase B un rādītājs 58)

 

Nekustamā īpašuma noma
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Jūrmalas klientu apkalpošanas centra izvietošanai

Nekustamā īpašuma nomas sludinājums
(Ievietots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 7.punktu)

Nomnieka nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

 

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Kontaktinformācija:

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu speciāliste

Anda Daine

tālr.: 67013628, fakss: 67011814, e-pasts: Anda.Daine@vsaa.gov.lv

Nomas objekts:

Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jūrmalas klientu apkalpošanas centra izvietošanai

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts:

Nomas objekta atrašanās vieta Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorijā, vēlams visblīvāk apdzīvotā Jūrmalas teritorijā (Sloka, Kauguri), kurā dzīvo aptuveni 50% no Jūrmalas iedzīvotājiem, VSAA esošajiem un potenciālajiem klientiem, ar sabiedriskā transporta piekļuves iespējām, vēlams Jūrmalas domes apkalpošanas centra Kauguros tuvumā.

Nomas objekta lietošanas mērķi:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Paredzamais nomas līguma termiņš:

Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 3 (trim) gadiem, t.i., no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2024.gada 31.martam.

Nepieciešamā platība:

Kopējā nepieciešamā platība 45 – 60 m2

Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis:

Telpu tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā. Telpās jābūt nodrošinātam apgaismojumam un temperatūras režīmam atbilstoši darba aizsardzības prasībām. Servera telpā temperatūras režīmam jāatbilst IS resursu fiziskās drošības prasībām. Telpās jābūt nodrošinātam sanitārajam mezglam un darbinieku sadzīves telpai ar siltā un aukstā ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu.

Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma):

Noteiktas Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtībā “ Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jūrmalas klientu apkalpošanas centra izvietošanai”

 

Piedāvājumu iesniegšana:

 

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā:

Līdz 2021.gada 17.februārim plkst.11.00

Nomas piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Saimnieciskā nodrošinājuma daļa, 203. kab.

Varakļānu iela 2, Rīga, LV–1019

Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem:

Vēlamā nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Dokumentācija

Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtība

Jautājumi un atbildes:

 

Informācija par noslēgto līgumu:

 

Nekustamā īpašuma adrese:

Jūrmala, Ventspils šoseja 32

Kadastra numurs:

1300 521 6605

Platība:

47,00 m2

Lietošanas mērķis

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Iznomātājs:

SIA „Regumino”

Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī. Ja apsaimniekošanas maksa ir ietverta nomas maksā, to norāda atsevišķi:

5,50 EUR bez PVN par 1m2 mēnesī

Nomas līguma darbības termiņš:

līdz 2024.gada 31.martam

Ēkas energoefektivitātes rādītāji, klase un informācija par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām vai pamatojums, kas apliecina kāda Ēku energoefektivitātes likuma 14. panta piektajā daļā minētā nosacījuma esību:

Ēkas energosertifikāts Nr. BIS–ĒED-1-2017-1131

(ēkas klase A1 un rādītājs 342)

 

 

Nekustamā īpašuma noma
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Valmieras
reģionālās nodaļas izvietošanai

Nekustamā īpašuma nomas sludinājums
(Ievietots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 7.punktu)

Nomnieka nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

 

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Kontaktinformācija:

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu speciāliste
Anda Daine
tālr.: 67013628, fakss: 67011814, e-pasts: Anda.Daine@vsaa.gov.lv

 

Nomas objekts:

Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Valmieras reģionālās nodaļas izvietošanai

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts:

Nomas objekta atrašanās vieta Valmieras pilsētas administratīvā teritorijā, vēlams pilsētas centrā ar sabiedriskā transporta piekļuves iespējām.

Nomas objekta lietošanas mērķi:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Paredzamais nomas līguma termiņš:

Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 3 (trīs) gadiem, t.i., no 2021.gada 1.februāra līdz 2024.gada 31.janvārim.

Nepieciešamā platība:

Kopējā nepieciešamā platība 330 – 350 m2

Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis:

Telpu tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā. Telpās jābūt nodrošinātam apgaismojumam un temperatūras režīmam atbilstoši darba aizsardzības prasībām. Servera telpā temperatūras režīmam jāatbilst IS resursu fiziskās drošības prasībām. Telpās jābūt nodrošinātam sanitārajam mezglam un darbinieku sadzīves telpai ar siltā un aukstā ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu.

Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma):

Noteiktas Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtībā “ Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Valmieras reģionālās nodaļas izvietošanai”

 

Piedāvājumu iesniegšana:

 

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā:

Līdz 2020.gada 30.novembrim plkst.11.00

Nomas piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Saimnieciskā nodrošinājuma daļa, 203. kab.
Varakļānu iela 2, Rīga, LV–1019

 

Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem:

Vēlamā nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Dokumentācija

Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtība
VSAA piedāvāto telpu izmaksu aprēķins

Jautājumi un atbildes:

 

Informācija par noslēgto līgumu:

 

Nekustamā īpašuma adrese:

Valmiera, Meža iela 7

Kadastra numurs:

9601 111 1201

Platība:

335.20 m2

Lietošanas mērķis

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Iznomātājs:

SIA „LVKV”

Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī. Ja apsaimniekošanas maksa ir ietverta nomas maksā, to norāda atsevišķi:

3,20 EUR bez PVN par 1m2 mēnesī

Nomas līguma darbības termiņš:

līdz 2024.gada 31.janvārim

Nekustamā īpašuma noma
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Daugavpils reģionālās nodaļas un
dokumentu glabātuves izvietošanai

Nekustamā īpašuma nomas sludinājums
(Ievietots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 7.punktu)

Nomnieka nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

 

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Kontaktinformācija:

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu speciāliste

Anda Daine

tālr.: 67013628, fakss: 67011814, e-pasts: Anda.Daine@vsaa.lv

Nomas objekts:

Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Daugavpils reģionālās nodaļas un dokumentu glabātuves izvietošanai

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts:

Nomas objekta atrašanās vieta Daugavpils pilsētas administratīvā teritorijā, vēlams pilsētas centrā, ar labu sabiedriskā transporta piekļuves iespējām.

Nomas objekta lietošanas mērķi:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Paredzamais nomas līguma termiņš:

Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 3 (trim) gadiem, t.i., no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Nepieciešamā platība:

Būvju/telpu platība:
·       biroja telpām ~1000 m2;
·       dokumentu glabātuves telpām ~250 m2.

Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis:

Telpu tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā. Telpām ir jābūt labiekārtotām (ar kanalizāciju, ūdensapgādi, apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu). Telpām jābūt aprīkotām ar apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju. Tiek nodrošināta ēkas tehnisko sistēmu uzturēšana un regulāra apkope un telpu apsaimniekošana atbilstoši sanitārajām normām.

Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma):

Noteiktas Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtībā “ Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Daugavpils reģionālās nodaļas un dokumentu glabātuves izvietošanai”

 

Piedāvājumu iesniegšana:

 

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā:

Līdz 2018.gada 28.septembrim plkst.11.00

Nomas piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Saimnieciskā nodrošinājuma daļa, 203. kab.

Varakļānu iela 2 (bijušā Fridriķa iela 9), Rīga, LV–1019

Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem:

Vēlamā nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Dokumentācija

„Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtība”

Jautājumi un atbildes:

 

Informācija par noslēgto līgumu:

 

Nekustamā īpašuma adrese:

Daugavpils, Ģimnāzijas iela 10

Kadastra numurs:

0500 001 6804

Platība:

biroja telpām – 998,20 m2 un dokumentu glabātuves telpām – 249,00 m2

Lietošanas mērķis

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Iznomātājs:

SIA „Salmene”

Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī. Ja apsaimniekošanas maksa ir ietverta nomas maksā, to norāda atsevišķi:

3,31 EUR bez PVN par 1m2 mēnesī – biroja telpām;
2,56 EUR bez PVN par 1m2 mēnesī – dokumentu glabātuves telpām.

Nomas līguma darbības termiņš:

līdz 2021.gada 31.decembrim

Nekustamā īpašuma noma
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Jelgavas reģionālās nodaļas Dobeles klientu apkalpošanas centra izvietošanai

Nekustamā īpašuma nomas sludinājums
(Ievietots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 7.punktu)

Nomnieka nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

 

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Kontaktinformācija:

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu speciāliste

Anda Daine

tālr.: 67013628, fakss: 67011814, e-pasts: Anda.Daine@vsaa.lv

Nomas objekts:

Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Jelgavas reģionālās nodaļas Dobeles klientu apkalpošanas centra izvietošanai

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts:

Nomas objekta atrašanās vieta Dobeles pilsētas administratīvā teritorijā, vēlams pilsētas centrā, ar labu sabiedriskā transporta piekļuves iespējām.

Nomas objekta lietošanas mērķi:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Paredzamais nomas līguma termiņš:

Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 3 (trim) gadiem, t.i., no 2019.gada 1.marta līdz 2022.gada 28.februārim.

Nepieciešamā platība:

Kopējā nepieciešamā platība 25 – 35 m2

Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis:

Telpu tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā. Telpās jābūt nodrošinātam apgaismojumam un temperatūras režīmam atbilstoši darba aizsardzības prasībām. Telpās jābūt nodrošinātam vismaz vienam sanitārajam mezglam darbinieku un klientu vajadzībām.

Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma):

Noteiktas Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtībā “ Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jelgavas reģionālās nodaļas Dobeles klientu apkalpošanas centra izvietošanai”

 

Piedāvājumu iesniegšana:

 

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā:

Līdz 2018.gada 30.oktobrim plkst.11.00

 

Nomas piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Saimnieciskā nodrošinājuma daļa, 203. kab.

Varakļānu iela 2 (bijušā Fridriķa iela 9), Rīga, LV–1019

Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem:

Vēlamā nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Dokumentācija

Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtība
Izmaksu aprēķins

Jautājumi un atbildes:

 

Informācija par noslēgto līgumu:

 

Nekustamā īpašuma adrese:

Dobeles novads, Dobele, Brīvības iela 10b

Kadastra numurs:

4601 007 2920

Platība:

28,3 m2

Lietošanas mērķis

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Iznomātājs:

SIA „Dobeles biznesa centrs Pils”

Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī. Ja apsaimniekošanas maksa ir ietverta nomas maksā, to norāda atsevišķi:

4,90 EUR bez PVN par 1m2 mēnesī

Nomas līguma darbības termiņš:

līdz 2022.gada 28.februārim

Nekustamā īpašuma noma
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Valmieras
reģionālās nodaļas izvietošanai

Nekustamā īpašuma nomas sludinājums
(Ievietots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 7.punktu)

Nomnieka nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

 

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Kontaktinformācija:

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu speciāliste

Anda Daine

tālr.: 67013628, fakss: 67011814, e-pasts: Anda.Daine@vsaa.gov.lv

Nomas objekts:

Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Valmieras reģionālās nodaļas izvietošanai

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts:

Nomas objekta atrašanās vieta Valmieras pilsētas administratīvā teritorijā, vēlams pilsētas centrā ar labām sabiedriskā transporta piekļuves iespējām.

Nomas objekta lietošanas mērķi:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Paredzamais nomas līguma termiņš:

Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 3 (trīs) gadiem, t.i., no 2018.gada 1.februāra līdz 2021.gada 31.janvārim.

Nepieciešamā platība:

Kopējā nepieciešamā platība 330 – 340 m2

Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis:

Telpu tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā. Telpās jābūt nodrošinātam apgaismojumam un temperatūras režīmam atbilstoši darba aizsardzības prasībām. Servera telpā temperatūras režīmam jāatbilst IS resursu fiziskās drošības prasībām. Telpās jābūt nodrošinātam sanitārajam mezglam un darbinieku sadzīves telpai ar siltā un aukstā ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu.

Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma):

Noteiktas Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtībā “ Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Valmieras reģionālās nodaļas izvietošanai”

Piedāvājumu iesniegšana:

 

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā:

Līdz 2017.gada 27.novembrim plkst.11.00

Nomas piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Saimnieciskā nodrošinājuma daļa, 203. kab.

Fridriķa iela 9, Rīga, LV–1019

Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem:

Vēlamā nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Dokumentācija

Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtība
VSAA piedāvāto telpu izmaksu aprēķins

Jautājumi un atbildes:

 

Informācija par noslēgto līgumu:

 

Nekustamā īpašuma adrese:

Valmiera, Meža iela 7

Kadastra numurs:

9601 111 1201

Platība:

335.20 m2

Lietošanas mērķis

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Iznomātājs:

SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”

Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī. Ja apsaimniekošanas maksa ir ietverta nomas maksā, to norāda atsevišķi:

3,00 EUR bez PVN par 1m2 mēnesī

Nomas līguma darbības termiņš:

līdz 2021.gada 31.janvārim

Nekustamā īpašuma noma
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Ventspils reģionālās nodaļas
Jūrmalas klientu apkalpošanas centra izvietošanai

Nekustamā īpašuma nomas sludinājums
(Ievietots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 7.punktu)

Nomnieka nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

 

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Kontaktinformācija:

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu speciāliste

Anda Daine

tālr.: 67013628, fakss: 67011814, e-pasts: Anda.Daine@vsaa.gov.lv

Nomas objekts:

Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras

Ventspils reģionālās nodaļas Jūrmalas klientu apkalpošanas centra izvietošanai

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts:

Nomas objekta atrašanās vieta Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorijā, vēlams visblīvāk apdzīvotā Jūrmalas teritorijā (Sloka, Kauguri), kurā dzīvo aptuveni 50% no Jūrmalas iedzīvotājiem, VSAA esošajiem un potenciālajiem klientiem, ar labu sabiedriskā transporta piekļuves iespējām.

Nomas objekta lietošanas mērķi:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Paredzamais nomas līguma termiņš:

Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 3 (trim) gadiem, t.i., no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.martam.

Nepieciešamā platība:

Kopējā nepieciešamā platība 45 – 60 m2

Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis:

Telpu tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā. Telpām ir jābūt labiekārtotām (ar kanalizāciju, ūdensapgādi, apkures sistēmu un ventilācijas sistēmu). Telpām jābūt aprīkotām ar apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju. Tiek nodrošināta ēkas tehnisko sistēmu uzturēšana un regulāra apkope un telpu apsaimniekošana atbilstoši sanitārajām normām.

Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma):

Noteiktas Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtībā “ Nekustamā īpašuma noma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Ventspils reģionālās nodaļas Jūrmalas klientu apkalpošanas centra izvietošanai”

 

Piedāvājumu iesniegšana:

 

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā:

Līdz 2017.gada 22.decembrim plkst.11.00

 

Nomas piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Saimnieciskā nodrošinājuma daļa, 203. kab.

Fridriķa iela 9, Rīga, LV–1019

Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem:

Vēlamā nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Dokumentācija

 „Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtību”

Jautājumi un atbildes:

 

Informācija par noslēgto līgumu:

 

Nekustamā īpašuma adrese:

Jūrmala, Ventspils šoseja 32

Kadastra numurs:

1300 521 6605

Platība:

47,00 m2

Lietošanas mērķis

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbības nodrošināšana

Iznomātājs:

SIA „Regumino”

Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī. Ja apsaimniekošanas maksa ir ietverta nomas maksā, to norāda atsevišķi:

5,50 EUR bez PVN par 1m2 mēnesī

Nomas līguma darbības termiņš:

līdz 2021.gada 31.martam