Pabalstus saistībā ar COVID – 19 var saņemt līdz 30.jūnijam
VSAA no 1.jūlija atsāk klientu apkalpošanu klātienē pēc iepriekšēja pieraksta
Minimālo pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmēri un izmaksa