Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā veiktajos grozījumos noteiktas Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri kopā ar bērniem uzturas Latvijā, tiesības saņemt Valsts sociālo pabalstu likumā noteikto bērna piedzimšanas pabalstu, bērna kopšanas pabalstu un ģimenes valsts pabalstu.

Bērna piedzimšanas pabalstu izmaksā, ja bērns Latvijā piedzimis 2022.gada 24.februārī vai vēlāk. Pabalstu izmaksā arī tad, ja vecākam bērna piedzimšanas brīdī vēl nav bijusi izsniegta vīza vai termiņuzturēšanās atļauja.

Piemēram, pabalsts pienākas, ja bērns dzimis Latvijā 28.februārī, savukārt vīza mātei un bērnam izsniegta no 10.marta.

Bērna kopšanas pabalstu un ģimenes valsts pabalstu piešķir un maksā par periodu, par kuru ir izsniegta ilgtermiņa vīza vai termiņuzturēšanās atļauja, bet ne ātrāk kā no 5.marta.

Piemēram, Māte kopā ar 8 gadus vecu bērnu no Ukrainas Latvijā ieradās 26.februārī un viņiem ir izsniegta vīza ar derīguma termiņu no 2022.gada 27.februāra līdz 2023.gada 27.februārim. Tādā gadījumā ģimenes valsts pabalsts tiks piešķirts no 5.marta, kad stājās spēkā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums. Savukārt, ja vīza izsniegta, piemēram, no 2022.gada 20.marta, tad pabalsts par bērnu tiks piešķirts no šī datuma.

Nosacījumi pabalsta saņemšanai:

 • vecāks ar bērnu dzīvo Latvijā,
 • saņemta ilgtermiņa vīza vai termiņuzturēšanās atļauja,
 • atvērts konts Latvijas kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā (PNS),
 • iesniegts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) adresēts iesniegums.

Iesniegums latviešu un ukraiņu valodā Iesniegums pabalstiem par bērnu Ukrainas civiliedzīvotājam”

Iesniegumu VSAA var iesniegt, pabalsta pieprasītājam personīgi ierodoties klātienē:

Iesniedzot iesniegumu, jāuzrāda šādi dokumenti:

 • vecāka pase vai personas apliecība,
 • bērna dzimšanas apliecība,
 • vecākam un bērnam izsniegtā ilgtermiņa vīza vai termiņuzturēšanās atļauja.

Допомога на дитину громадянському населенню України, що присвоюється Державним агентством соціального страхування

Внесеними до Закону про підтримку громадянського населення України поправками встановлено право громадянського населення України, яке проживає разом з дітьми в Латвії, на отримання встановленої Законом Про державну соціальну допомогу допомоги по народженню дитини, допомоги по догляду за дитиною та державної сімейної допомоги.

Допомога по народженню дитини виплачується, якщо дитина народилася в Латвії 24 лютого 2022 року або пізніше. Допомога також виплачується, якщо батькам на момент народження дитини ще не була видана віза або тимчасовий вид на проживання.

Наприклад, допомогу належить виплатити, якщо дитина народилася в Латвії 28 Лютого, а віза матері і дитині видана 10 березня.

Допомога по догляду за дитиною і державна сімейна допомога присвоюється і виплачується за період, на який видана довгострокова віза або тимчасовий вид на проживання, але не раніше, ніж з 5 березня.

Наприклад, мати разом з 8-річною дитиною з України прибула до Латвії 26 лютого, і їм видана віза терміном дії з 27 лютого 2022 року до 27 лютого 2023 року. У такому разі державну сімейну допомогу буде присвоєно з 5 березня, коли набув чинності Закон про підтримку громадянського населення України. У свою чергу, якщо віза видана, наприклад, 20 березня 2022 року, допомогу на дитину буде присвоєно з цієї дати.

Умови отримання допомоги:

 • мати з дитиною живе в Латвії;
 • отримана довгострокова віза або тимчасова посвідка на проживання;
 • відкрито рахунок в латвійський кредитній установі або Поштовій розрахунковій системі (ПРС);
 • подано адресовану Державному агентству соціального страхування (ДАСС) заяву.

 Заява латиською та українською мовою "Заява на допомогу на дитину для громадянського населення України"

Той, хто просить допомогу може подати заяву в ДАСС, з'явившись особисто:

 • у Центр обслуговування клієнтів Державного агентства соціального страхування, бажано заздалегідь записатися. Адреси та номери телефону: https://www.vsaa.gov.lv/lv/filiales;
 • в Єдиний державний і муніципальний центр обслуговування клієнтів. Адреси та номери телефону: https://www.pakalpojumucentri.lv/vpvkac.

При подачі заяви потрібно пред'явити наступні документи:

 • паспорт або посвідчення особи матері;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • видана матері і дитині довгострокова віза або тимчасовий вид на проживання.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) sākot ar 27. maiju piešķirs Ukrainas civiliedzīvotājam šādus Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktos pabalstus: bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana, piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes un vecuma gadījumā, kā arī Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likumā noteikto valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem. VSAA šos pakalpojumus izmaksās Ukrainas civiliedzīvotājam, kamēr ir derīga viņa ilgtermiņa vīza vai termiņuzturēšanās atļauja.

To paredz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā veiktie grozījumi.

Nosacījumi pakalpojumu saņemšanai:

 • persona dzīvo Latvijā,
 • saņemta ilgtermiņa vīza vai termiņuzturēšanās atļauja,
 • Latvijā izdots dokuments (lēmums, atzinums, izziņa) par noteikto invaliditāti, indikācijām vai diagnozi celiakija,
 • atvērts konts Latvijas kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā (PNS).

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu un pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana piešķir:

 • ja Veselības un darbspēju ārstu valsts komisija (ārstu komisija) ir sniegusi informāciju par Ukrainas civiliedzīvotājam – bērnam vai pilngadīgai personai noteikto invaliditāti un atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību,
 • no ārstu komisijas atzinuma izsniegšanas dienas,
 • par atzinumā noteikto laikposmu.

! Nepieciešams VSAA adresēts iesniegums. Atzinumu VSAA saņems no ārstu komisijas.

Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti piešķir, pamatojoties uz ārstu komisijas informāciju par bērnam noteikto invaliditāti. Piemaksu izmaksā bērnam noteiktās invaliditātes laikā.

!Nepieciešams VSAA adresēts iesniegums. Informāciju par bērnam noteikto invaliditāti VSAA saņems no ārstu komisijas.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes un vecuma gadījumā piešķir Ukrainas civiliedzīvotājam, kuram nav tiesību uz valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību Latvijas Republikā, ar nosacījumu, ka persona Latvijā ir uzturējusies vismaz trīs mēnešus kopš ilgtermiņa vīzas vai termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas dienas.

!Nepieciešams VSAA adresēts iesniegums. Informāciju par noteikto invaliditāti VSAA saņems no ārstu komisijas.

Valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem piešķir no dienas, kad izsniegta ģimenes ārsta vai gastroenterologa izziņa, kurā norādīta slimības diagnoze – celiakija.

!Nepieciešams VSAA adresēts iesniegums kopā ar izziņu, kuru izsniedzis ārsts Latvijā.

Svarīgi ievērot!

Personai, kura vairs nedzīvo Latvijā, piemēram, atgriežas Ukrainā vai aizbrauc dzīvot uz citu valsti, nav tiesības saņemt Latvijā piešķirtos valsts sociālos pabalstus, tāpēc pabalsta saņēmējam ir pienākums informēt VSAA, ja pats saņēmējs vai bērns, par kuru saņem pabalstu, izbeidz uzturēšanos Latvijā un izbrauc no valsts.

Iesnieguma veidlapa pabalstiem par bērnu: Iesniegums pabalstiem par bērnu Ukrainas civiliedzīvotājam / Заява на дитячу допомогу громадянським жителям України / Заявление на детское пособие гражданским жителям Украины

Iesnieguma veidlapa valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam invaliditātes un vecuma gadījumā: Iesniegums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai Ukrainas civiliedzīvotājam / Заява на призначення допоги державного соціального забезпечення громадянським жителям України / Заявление на назначение  государственного социального пособия по обеспечению гражданским жителям Украины

Iesniegumu VSAA var iesniegt, pabalsta pieprasītājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim personīgi ierodoties klātienē:

Ja iesniegumu par Ukrainas civiliedzīvotāju iesniedz tā pilnvarotais pārstāvis, tad jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.


Допомога ДАСС у разі інвалідності цивільному населенню України

З 27 травня Державне агентство соціального страхування (ДАСС) надаватиме цивільному населенню України наступну допомогу, визначену Законом про державну соціальну допомогу: допомогу по догляду за дитиною з інвалідністю, допомогу особі з інвалідністю, яка потребує догляду, надбавку до державної сімейної допомоги на дитину з інвалідністю, допомогу з державного соціального забезпечення по інвалідності та старості, а також визначену Законом про соціальну допомогу та соціальні послуги державну допомогу дітям, хворим на целіакію. ДАСС виплачуватиме таку допомогу цивільній особі України, доки дійсна її довгострокова віза або тимчасовий дозвіл на проживання.

Це передбачено змінами до Закону про підтримку цивільного населення України.

Умови отримання послуг:

 • особа проживає в Латвії,
 • отримана довгострокова віза або тимчасовий дозвіл на проживання,
 • в Латвії виданий документ (рішення, висновок, довідка) про встановлення інвалідності, індикації або діагноз целіакія,
 • відкритий рахунок у латвійській кредитній установі або в Системі поштових розрахунків (PNS).

Допомога по догляду за дитиною з інвалідністю та допомога особі з інвалідністю, яка потребує догляду, призначається:

! Потрібна заява, адресована ДАСС. Висновок ДАСС отримує від лікарської комісії.

Надбавка до державної сімейної допомоги на дитину з інвалідністю надається на підставі інформації лікарської комісії про встановлену дитині інвалідність. Доплата виплачується на дитину під час встановленої інвалідності.

! Потрібна заява, адресована ДАСС. Інформацію про встановлену дитині інвалідність ДАСС отримує від лікарської комісії.

Допомога з державного соціального забезпечення по інвалідності та старості призначається цивільній особі України, яка не має права на державну пенсію або страхове відшкодування в Латвійській Республіці, за умови, що особа проживала в Латвії не менше трьох місяців з дати видачі довгострокової візи або тимчасового дозволу на проживання.

! Потрібна заява, адресована ДАСС. Інформацію про встановлену інвалідність ДАСС отримує від лікарської комісії.

Державна допомога дітям, хворим на целіакію, надається з дня видачі сімейним лікарем або гастроентерологом довідки, в якій вказаний діагноз захворювання – целіакія.

! Потрібна заява, адресована ДАСС, разом з довідкою, виданою лікарем у Латвії.

Важливо зауважити!

Особа, яка більше не проживає в Латвії, наприклад, повертається до України або їде жити до іншої країни, не має права на отримання призначеної в Латвії державної соціальної допомоги, тому особа, яка отримує допомогу, зобов’язана повідомити ДАСС, якщо ця особа або дитина, на яку вона отримує допомогу, перестає жити в Латвії та виїжджає з країни.

Бланк заяви на отримання допомоги на дитину: Iesniegums pabalstiem par bērnu Ukrainas civiliedzīvotājam / Заява на дитячу допомогу цивільним особам України / Заявление на детское пособие гражданским лицам Украины

Бланк заяви на отримання допомоги з державного соціального забезпечення по інвалідності та старості: Iesniegums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai Ukrainas civiliedzīvotājam / Заява на призначення допомоги з державного соціального забезпечення цивільним особам України / Заявление на назначение  пособия по государственному социальному обеспечению гражданским лицам Украины

Заява може бути подана до ДАСС, особисто звернувшись заявником допомоги до:

 • Центру обслуговування клієнтів Державного агентства соціального страхування, за попереднім записом. Адреса та номери телефонів: https://www.vsaa.gov.lv/lv/filiales
: Електронний підпис і державний портал Latvija.lv