Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līguma piemērošana

2008.gada 1.septembrī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu (turpmāk – Līgums), tādējādi novēršot dubultu periodu ieskaitīšanu apdrošināšanas stāžā.

Līguma mērķis ir novērst situāciju, kad, piešķirot pensiju saskaņā ar Latvijas un Igaunijas normatīvajiem aktiem, abas valstis apdrošināšanas stāžā ieskaita vienus un to pašus darba vai tam pielīdzinātos periodus, kas uzkrāti bijušajā PSRS līdz 1991.gada 1.janvārim.

Līgums attiecas uz personām, kuras vienlaicīgi ieguvušas tiesības uz pensiju saskaņā ar Latvijas un Igaunijas normatīvajiem aktiem, un, ja abas minētās valstis, aprēķinot šo personu pensiju, ņem vērā vienus un tos pašus darba un tam pielīdzinātos periodus līdz 1991.gada 1.janvārim bijušās PSRS teritorijā, izņemot periodus Latvijas un Igaunijas teritorijā vai valstu teritorijā, ar kuru Latvija ir noslēgusi līgumu sociālās drošības jomā.

Ja Latvija vai Igaunija ņem vērā vienus un tos pašus bijušās PSRS apdrošināšanas periodus līdz 1991.gada 1.janvārim, tad tos personas apdrošināšanas stāžā ieskaita tā puse, kurā uzkrātais kopējais apdrošināšanas stāžs pilnos gados ir garāks, bet ja abu valstu kopējais apdrošināšanas stāžs pilnos gados ir vienāds, tad tos personas apdrošināšanas stāžā ieskaita tā puse, kurā persona pēdējoreiz bija apdrošināta, t.i., kurā valstī ir pēdējais apdrošināšanas periods pirms pensijas piešķiršanas.

Ja bijušās PSRS apdrošināšanas periodi, nosakot pensiju, jau ir ieskaitīti Latvijas vai Igaunijas apdrošināšanas stāžā, tad kompetentā iestāde (Latvijas vai Igaunijas), kas ņēmusi vērā minētos periodus nemainās gadījumos:

  • kad tiek veikts pensijas pārrēķins sakarā ar to, ka persona pierāda papildu apdrošināšanas periodus;
  • kad persona, kurai piešķirta pensija, pārvietojas no vienas valsts uz otru.

Ja bijušās PSRS apdrošināšanas periodi, nosakot pensiju, ir bijuši ieskaitīti Latvijas vai Igaunijas apdrošināšanas stāžā, tad kompetentā iestāde (Latvijas vai Igaunijas) mainās, ja tiek piešķirta jauna veida pensija. Proti, šajā gadījumā, bijušās PSRS apdrošināšanas periodus personas apdrošināšanas stāžā ieskaita tā puse, kurā uzkrātais kopējais apdrošināšanas stāžs pilnos gados ir garāks, bet ja abu valstu kopējais apdrošināšanas stāžs pilnos gados ir vienāds, tad šos periodus apdrošināšanas stāžā ieskaita tā valsts, kurā persona pēdējoreiz bija apdrošināta.