Aprēķinā tiks izmantoti VSAA pieejamie un Jūsu ievadītie dati.

Aprēķinam ir informatīvs raksturs.

Izmantojot kalkulatoru, tiks pieprasīta autorizācija portālā latvija.gov.lv.

Pabalsta apmēru iespējams prognozēt, izmantojot slimības pabalsta prognozi.

Aprēķins balstīts uz VSAA pieejamajiem datiem, pieņemot, ka aprēķina sagatavošanas brīdī esat darba ņēmējs vai pašnodarbinātais. Slimības pabalsta prognozi nevar noteikt, ja vienlaikus esiet darba ņēmējs, autoratlīdzības saņēmējs, pašnodarbinātais.

Aprēķinam ir informatīvs raksturs.

Izmantojot pabalsta apmēra aprēķinu, tiks pieprasīta autorizācija portālā latvija.gov.lv.

Pabalsta iespējamo apmēru var aprēķināt, izmantojot maternitātes pabalsta kalkulatoru.

Aprēķinā izmantoti VSAA pieejamie dati un Jūsu ievadītie dati, pieņemot, ka aprēķina sagatavošanas brīdī esat darba ņēmēja vai pašnodarbinātā un ir tiesības uz maternitātes pabalstu.
Aprēķinam ir informatīvs raksturs.

Izmantojot kalkulatoru, tiks pieprasīta autorizācija portālā latvija.gov.lv.

Pabalsta apmēru iespējams prognozēt, izmantojot  vecāku pabalsta kalkulatoru.

Aprēķinā izmantoti VSAA pieejamie dati un Jūsu ievadītie dati, pieņemot, ka aprēķina sagatavošanas brīdī Jums ir tiesības uz vecāku pabalstu.
Aprēķinam ir informatīvs raksturs.

Šis aprēķins nav uzziņa Administratīvā procesa likuma izpratnē.

Izmantojot kalkulatoru, tiks pieprasīta autorizācija portālā latvija.gov.lv.

Pabalsta apmēru iespējams prognozēt, izmantojot bezdarbnieka pabalsta kalkulatoru.

Aprēķins balstīts uz VSAA pieejamajiem datiem un Jūsu ievadītajiem datiem, pieņemot, ka iegūts bezdarbnieka statuss Nodarbinātības valsts aģentūrā.
Aprēķinam ir informatīvs raksturs.

Izmantojot kalkulatoru, tiks pieprasīta autorizācija portālā latvija.gov.lv.

Vecuma pensijas iespējamo apmēru var aprēķināt, izmantojot vecuma pensijas kalkulatoru.

Aprēķinā izmantoti VSAA pieejamie dati un Jūsu ievadītie dati, pieņemot, ka aprēķina sagatavošanas brīdī Jums ir tiesības uz vecuma pensiju un uzkrāts nepieciešamais apdrošināšanas stāžs.
Aprēķinam ir informatīvs raksturs.

Izmantojot kalkulatoru, tiks pieprasīta autorizācija portālā www.latvija.gov.lv.