Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) veic  pasākumu kopumu, lai aizsargātu sociāli apdrošinātas personas un to apgādībā esošos sociālā riska situācijās, kad tās zaudē darba ienākumus, kā arī gadījumos, kad pieaug izdevumi, kas rodas saistībā ar bērna piedzimšanu un audzināšanu vai personas  nāves gadījumā.

Sociālā apdrošināšana ir valsts sociālās drošības sistēmas nozīmīgākā sastāvdaļa, un tā aptver  šādus sociālos riskus:

  • slimība
  • invaliditāte
  • vecums
  • bezdarbs
  • nāve
  • nelaimes gadījumi  darbā un arodslimības
  • bērna piedzimšana un audzināšana.

VSAA nodrošina:

  • sociālās apdrošināšanas datu bāzes uzturēšanu, kurā ir dati par sociāli apdrošinātām personām, viņu apdrošināšanas periodiem (darba un tam pielīdzinātiem stāžiem) un sociālās apdrošināšanas iemaksām;
  • valsts sociālās apdrošināšanas pensiju, pabalstu, atlīdzību (kopā – sociālās apdrošināšanas pakalpojumi) piešķiršanu un izmaksu;
  • valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu administrēšanu.