Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Darbiniekiem vai pašnodarbinātajiem, kurus nosūta strādāt uz citu ES/EEZ dalībvalsti, Šveici vai valsti, ar kuru Latvijai ir noslēgts starpvalstu līgums sociālās drošības jomā (Ukraina, Kanāda, Baltkrievija, Krievija, Austrālija), ir nepieciešams saņemt dokumentu (sertifikātu) sociāli apdrošinātas personas statusa saglabāšanai Latvijā.
Sertifikāts nepieciešams arī tad, ja persona strādā vairākās dalībvalstīs, lai sociālās apdrošināšanas iemaksas par vienu un to pašu nodarbinātības periodu būtu veicamas vienā dalībvalstī.
Nosūtot darbinieku, sertifikātu pieprasa viņa darba devējs.
Ja persona strādā divās vai vairākās dalībvalstīs bez nosūtījuma, tad sertifikātu var pieprasīt darba devējs vai pati persona.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  1) Ja darba devējs plāno nosūtīt darbinieku darbam uz citu dalībvalsti noteiktu laika periodu saskaņā ar regulas nr. 883/2004 12.1 pantu, tad darba devējam par nosūtāmo darbinieku nepieciešams saņemt A1 sertifikātu, kas apliecina, ka uz darbinieku attieksies Latvijas sociālās drošības tiesību akti, un sociālās apdrošināšanas iemaksas ir veicamas Latvijā.
  A1 sertifikāta saņemšanai darbinieku nosūtīšanas gadījumā darba devējam jāiesniedz VSAA iesniegums D11722

  2) Ja pašnodarbinātais dodas veikt darbu pašnodarbinātā statusā citā dalībvalstī vai veiks darbu vairākās dalībvalstīs un vēlas palikt sociāli apdrošināts Latvijā, viņam nepieciešams saņemt A1 sertifikātu. A1 sertifikāta saņemšanai pašnodarbinātajam jāiesniedz VSAA iesniegums D11723

  3) Darbiniekiem, kuru dzīvesvieta ir Latvijā un kuri veic darbu vairākās dalībvalstīs, tajā skaitā starptautiskajā transportā nodarbinātajiem, nepieciešams saņemt A1 sertifikātu no valsts, kurā ir veicamas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Ja darbinieks veic darbu citās dalībvalstīs viena darba devēja uzdevumā, darba devējs iesniedz VSAA iesniegumu D11724 A1 sertifikāta saņemšanai. Darbinieki, kuriem ir vairāki darba devēji, paši iesniedz minēto iesniegumu VSAA.
  Izmantojot VSAA e-pakalpojumu darbinieku nosūtīšanas gadījumā darba veikšanai vairākās valstīs, darba devējs iesniedz VSAA e-iesniegumu D49764.

  4) Ja Latvijas darba devējs nosūta darbinieku veikt darbu uz valsti, ar kuru Latvijai ir noslēgts starpvalstu līgums sociālās drošības jomā, tad nosūtījuma periodā, kas nepārsniedz attiecīgajā starpvalstu līgumā noteikto periodu, darbinieks var palikt sociāli apdrošināts Latvijā. Šādā gadījumā ir nepieciešams saņemt no VSAA dokumentu par piemērojamiem tiesību aktiem, kas apliecina, ka par nosūtīto darbinieku sociālās apdrošināšanas iemaksas ir veicamas Latvijā. Latvijas jūrniekiem, veicot darbu uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrētiem kuģiem, lai turpinātu veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Latvijā, ir jāsaņem A1 sertifikāts. Šajos gadījumos darba devējam vai jūrniekam pašam jāiesniedz VSAA iesniegums D11750.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  A1 sertifikātu vai dokumentu par piemērojamiem tiesību aktiem saņem atbilstoši pieprasītajam saņemšanas veidam.
  A1 sertifikāta vai dokumenta par piemērojamiem tiesību aktiem saņemšanai klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Darba devējiem, saņemot A1 sertifikātus vai dokumentus par piemērojamiem tiesību aktiem par saviem darbiniekiem, nepieciešams uzrādīt pilnvaru.