Ja strādājošu cilvēku nosūta strādāt uz citu valsti,

tad darba devējs vai cilvēks pats VSAA prasa dokumentu,

lai cilvēka sociālo apdrošināšanu varētu turpināt Latvijā.

 

Dokumentu vajag, nosūtot darbā uz:

  • citu Eiropas Savienības valsti vai Šveici,

  • Ukrainu, Kanādu, Krieviju vai citu valsti, ar kuru Latvijai noslēgts līgums.

Dokuments vajadzīgs, arī

ja cilvēks strādā vairākās Eiropas Savienības valstīs.