Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Personām, kas dzimušas no 1951. gada 1. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam (ieskaitot), ir tiesības pievienoties pensiju 2. līmenim brīvprātīgi, iesniedzot iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

VSAA nodrošina personu pievienošanu pensiju 2. līmenim, reģistrē izvēlēto līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu, un par to informē, nosūtot personai paziņojumu pa pastu uz deklarēto dzīvesvietas adresi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.

  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Paziņojumus jaunajiem dalībniekiem par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka un ieguldījumu plāna izvēles reģistrāciju persona saņem uz deklarētās dzīvesvietas adresi.