Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Personai, kura ir strādājusi Latvijā, bet bezdarbnieka pabalstu vēlas pieprasīt citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ir jāsaņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) dokuments (U1), kurā ir norādīti darba un sociālās apdrošināšanas periodi Latvijā, ko ņems vērā, piešķirot bezdarbnieka pabalstu citā valstī.

Lai persona, kurai Latvijā ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts un kura dodas darba meklējumos uz citu ES dalībvalsti, varētu turpināt saņemt Latvijas bezdarbnieka pabalstu, viņai VSAA jāpieprasa dokuments „Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” (U2). To iesniedz tās valsts iestādei, kurā reģistrējas kā bezdarbnieks.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • ar ES/EEZ dalībvalsts vai Šveices kompetentās iestādes starpniecību;
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

  Ja, pieprasot bezdarbnieka pabalstu citā ES/EEZ dalībvalstī vai Šveicē, bezdarbniekam viņa apdrošināšanas stāžā ir nepieciešams iekļaut Latvijā uzkrātos apdrošināšanas periodus, VSAA jāpieprasa izsniegt dokumentu U1.

  Ja bezdarbnieks, kuram Latvijā piešķirts bezdarbnieka pabalsts, dodas darba meklējumos uz ES/EEZ dalībvalsti vai Šveici, tad viņam ir jāpieprasa VSAA izsniegt dokumentu U2, lai saglabātu tiesības uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu līdz trīs mēnešiem no izbraukšanas dienas.

  Ja bezdarbnieks, kuram ir izsniegts dokuments U2, trīs mēnešu laikā nav atradis darbu, bet viņam joprojām ir saglabājušās tiesības uz Latvijas bezdarbnieka pabalstu, tad bezdarbnieka pabalsta izmaksas pagarināšanai vēl uz trīs mēnešiem viņam ir jāpieprasa VSAA izsniegt dokumentu U2 – tiesību uz bezdarbnieka pabalstu pagarināšanai.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu var saņemt klātienē (izņemot dokumentu U2 – tiesību uz bezdarbnieka pabalstu pagarināšanai), pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi Latvijā vai uz norādīto adresi citā valstī, atbilstoši iesniegumā norādītajam izziņas saņemšanas veidam.