Ja cilvēks strādājis Latvijā,

bet vēlas saņemt bezdarbnieka pabalstu citā Eiropas Savienības valstī,

viņam VSAA izsniedz dokumentu (U1).

Tajā redz Latvijā nostrādāto laiku.

Dokuments jāiesniedz iestādei valstī, kura piešķirs pabalstu.

 

Ja cilvēks Latvijā saņem bezdarbnieka pabalstu

un dodas meklēt darbu citā Eiropas Savienības valstī,

viņam VSAA izsniedz dokumentu (U2).

Tas jāiesniedz iestādei citā valstī,

lai turpinātu saņemt bezdarbnieka pabalstu.