Informācija par Valsts kases izdevumiem pakalpojumu izmaksai pieejam mājas lapas sadaļā “Budžets”
https://www.vsaa.gov.lv/lv/budzets

Informācija par kases izdevumiem tiek publicēta ne vēlāk kā pārskata mēnesim sekojošā mēneša 18.datuma plkst. 17:00.