Advanced search
    Clear filters
    Informējam, ja nepieciešama konsultācija, ko var sniegt tikai VSAA Starptautisko pakalpojumu nodaļa, vispirms to sūtiet uz e-pastu spn@vsaa.gov.lv. Ieteicams norādīt savu tālruņa numuru, lai nepieciešamības gadījumā varam ne tikai rakstiski, bet arī telefoniski sazināties. Atbildi sniedzam divu darba dienu laikā.
    Cilvēks ar paceltu rādītājpirkstu. Fonā izsaukuma zīme. Teksts: Svarīgi. Izmaiņas VSAA pakalpojumos no 2023. gada.
    bilde