Izziņā var uzzināt, kāds ir iespējamais pensijas lielums

datumā, kurā cilvēks varēs doties pensijā.

 

Lai to aprēķinātu, VSAA izmanto informāciju:

  • par nostrādāto laiku līdz 1995.gada 31.decembrim.

  • par iemaksām pensiju 1.līmenī no 1996.gada.

Neiekļauj uzkrājumu pensiju 2.līmenī.

 

Ja cilvēks turpina strādāt un maksā iemaksas,

prognozētās pensijas lielums pieaug.

Informāciju VSAA atjauno reizi nedēļā.