Latvijā dzīvojošie cilvēki,

kam nav obligāti jābūt sociāli apdrošinātiem,

paši var maksāt iemaksas.

 

Sezonas laukstrādnieki un profesionālie sportisti,

kuri nestrādā vēl citu darbu,

var paši maksāt iemaksas vecuma pensijai.

 

Pašnodarbināto laulātie, kuri nestrādā un nav pensijas vecumā,

var paši maksāt iemaksas:

  • vecuma un invaliditātes pensijai,

  • maternitātes, slimības un vecāku pabalstam.

 

Ārpus Latvijas dzīvojošie aizceļojušie Latvijas iedzīvotāji

var paši maksāt iemaksas Latvijas pensijai,

ja nestrādā un nesaņem pensiju valstī, kurā dzīvo.