Pēc bērna piedzimšanas vecākiem ir jāvienojas,

kurš un cik ilgi saņems vecāku pabalstu.

Lai to nolemtu,

var prasīt aprēķināt vecāku pabalsta lielumu.

Pabalsta prognozi rēķinās pēc tā,

cik lielas ir sociālās iemaksas no algas.