Statuss:
Noslēdzies
att.

Projekta mērķi:

 1. Nodrošināt vienotu un centralizētu ārzemnieku reģistrēšanu un uzskaiti publiskajā pārvaldē;
 2. Atvērt Latvijas elektronisko vidi ārzemniekiem, nodrošinot iespēju ārzemniekiem izmantot publiskās pārvaldes e-pakalpojumus un drošu komunikāciju ar institūcijām Latvijā;
 3. Atvieglot personai piešķirto statusu pārvaldību un apliecināšanu.

Projekta galvenās darbības:

 • Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas (turpmāk FPRIS) plānošana;
 • prasību izstrāde konsultāciju sniegšanas un kvalitātes vadības iepirkumam;
 • FPRIS izstrādes un ieviešanas atbalsta iepirkums;
 • Programmatūras drošības audita un veiktspējas audita iepirkums;
 • Projekta ieviešanas uzraudzības iepirkums.
 • FPRIS izstrāde:
 • FPRIS programmatūras izstrāde;
 • datu apmaiņas funkcionalitātes izveidošana ārzemnieku datu reģistrēšanai un vārda un uzvārda atveidei latviešu valodā;
 • jaunu pakalpojumu izstrāde un esošu pakalpojumu pilnveide;
 • virtuālās identitātes piešķiršana.
 • FPRIS ieviešana, t.sk.:
 • datu migrācija;
 • administratoru un lietotāju apmācība.

Projekta īstenošanas periods: 08.03.2018. – 07.07.2021.

Projekta budžets:

5 000 000 euro, t.sk., 85% jeb 4 250 000 euro tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu līdzekļiem

Projektu īsteno:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
ar šādiem Projektā iesaistītajiem sadarbības partneriem:

 • Valsts reģionālās attīstības aģentūra
 • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
 • Kultūras informācijas sistēmu centrs
 • Valsts ieņēmumu dienests
 • Uzņēmumu reģistrs
 • Tiesu administrācija
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Latvijas Zvērinātu notāru padome

Kontaktpersona:

Projekta vadītājs – Lauris Lenerts (Tel. +371 67038749; e-pasts Lauris.Lenerts@vsaa.gov.lv).