Statuss:
Noslēdzies

Projekta Nosaukums

Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide - SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana

Projekta identifikācijas numurs

3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023

Projekta mērķis:

Izveidojot vienotu un integrētu IS LM funkciju un uzdevumu izpildei, sociālās politikas monitoringa sistēmas datu ieguve tiks veikta tiešsaistes režīmā no pašvaldību sociālo dienestu IS, vienlaicīgi nodrošinot LM un labklājības nozares iestāžu (VSAA, NVA un VDEĀVK) izveidoto e-pakalpojumu lietošanu pašvaldību sociālo dienestu vajadzībām, tādā veidā uzlabojot informācijas apmaiņas efektivitāti, radot resursu ietaupījumu un samazinot administratīvo slogu Latvijas iedzīvotājiem.

Projekta realizācijas laiks: 

12.11.2009. – 31.12.2015.

Projekta kopējais finansējums:

EUR 2 625 164.17

Sagaidāmie ieguvumi:

E-pakalpojumu ieviešanai plānots izveidot vienotu sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu, kuras ietvaros tiks izveidots sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs un personu reģistrs un optimizēt sociālo pakalpojumu piešķiršanas procesus. Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (turpmāk – SPOLIS) un e-pakalpojumu ieviešana ļaus uzlabot sniedzamo sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, samazināt administratīvo un finansiālo slogu uz sabiedrību.

Projekta rezultāti:

vienota informācijas sistēma (SPOLIS) par sociālo pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem;
5 jauni e-pakalpojumi portālā www.latvija.lv un viens uzlabots e-pakalpojums;
datu apmaiņas risinājumi starp pašvaldībām un labklājības nozares starp Labklājības ministriju, tās padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm un katru pašvaldību.
Projekta rezultātā pašvaldības sociālais dienests saņems Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas e-pakalpojumus, tai skaitā jaunizstrādāto e-pakalpojumu pašvaldībām „VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību personai ar invaliditāti”, kā arī varēs izmantot Nodarbinātības valsts aģentūras datus par saviem klientiem un veikt datu apmaiņu ar Labklājības ministrijas informācijas sistēmu SPOLIS par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību. Datu apmaiņas risinājumi mazinās pašvaldību administratīvo slogu, automatizējot datu apmaiņu starp pašvaldību un labklājības nozares iestādēm - VSAA, NVA, VDEĀVK un LM.


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Informācijas tehnoloģiju departamenta IS ekspluatācijas daļa vadītāja  Lauris Lenerts (tālr.: +37167038756, e-pasts: Inga.Runge@vsaa.gov.lv)