Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
23
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izziņa satur informāciju par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras personai veiktajiem maksājumiem (pensiju, pabalstu, pārmaksātās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) un no tiem ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) sadalījumā pa mēnešiem.

Izmantojot e-pakalpojumu, portālā www.latvija.lv informāciju var iegūt:
• par ieturēto IIN no pensijas,
• par ieturēto IIN no slimības pabalsta,
• par ieturēto IIN no atmaksātajām pārmaksātajām valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksām.
Portālā www.latvija.lv datus atjauno reizi nedēļā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv, atbilstoši iesniegumā norādītajam izziņas saņemšanas veidam.