Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
23
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Ārkārtējās situācijas laikā klientu apkalpošana klātienē pārtraukta. Saziņai izmantojiet jebkura klientu apkalpošanas centra tālruni vai e-pastu.

Izziņa satur informāciju par pensiju, pabalstu vai atlīdzību, ko Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir izmaksājusi.
Šo izziņu VSAA izsniedz arī gadījumos, kad nepieciešama dokumenta legalizācija, ko veic Ārlietu ministrijas konsulārā amatpersona.
Informācija pieejama par periodu, sākot no 1996. gada 1. janvāra.
Portālā www.latvija.lv datus atjauno reizi nedēļā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu var saņemt klātienē, pa pastu vai oficiālajā elektroniskajā adresē, atbilstoši iesniegumā norādītajam izziņas saņemšanas veidam.