Valsts fondēto pensiju shēma, jeb pensiju 2.līmenis tika ieviests 2001.gada 1.jūlijā. Ar šo brīdi daļa no ikviena veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek ieguldīta finanšu tirgū un uzkrāta katra pensiju 2.līmeņa dalībnieka personīgajā kontā. Par pensiju 2.līmeņa dalībnieku var būt ikviens sociāli apdrošinātais.

Piedalīšanās pensiju 2.līmenī ir obligāta tiem, kas dzimuši pēc 1971.gada 1.jūlija. Ar laiku pensiju 2.līmenī tiks iesaistīti visi strādājošie. Savukārt tie, kas dzimuši no 1951.gada 2.jūlija līdz 1971.gada 1.jūlijam ieskaitot, tai varēja un joprojām var pievienoties brīvprātīgi. Ja piederat šai vecuma grupai un esat izlēmis piedalīties pensiju 2.līmenī, Jums jāadresē savs iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

Pensiju 2.līmeņa līdzekļus drīkst pārvaldīt ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras ir reģistrētas valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, kuru uztur un aktualizē Latvijas  Banka. Katrs līdzekļu pārvaldītājs var piedāvāt vienu vai vairākus ieguldījumu plānus.

Izvēlies savu pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānu atbildīgi!

Izvēloties atbilstošo ieguldījumu plānu, svarīgs ir personas paredzamais dalības laiks pensiju 2.līmenī līdz aiziešanai vecuma pensijā. Jo laiks līdz pensijai ilgāks, jo persona ir spējīga uzņemties lielāku risku un otrādi–tuvojoties pensijas vecumam, spēja uzņemties risku samazinās. Tāpēc personām, kurām līdz pensijas vecuma sasniegšanai ir 10 vai mazāk gadi, ieteicams pāriet no aktīvajiem uz konservatīvajiem ieguldījumu plāniem. Citādi aktīvo ieguldījumu plānu dalībniekiem neilgu laiku pirms aiziešanas pensijā var nākties piedzīvot ļoti straujas, negatīvas uzkrātā kapitāla svārstības, kas būtiski ietekmēs arī sagaidāmās vecuma pensijas apjomu.

Lai izvēlētos sev atbilstošu ieguldījumu plānu, līdzekļu pārvaldītāji ir sagatavojuši katra ieguldījumu plāna pamatinformāciju. Pamatinformācijas mērķis ir sniegt papildus informāciju par pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānu līdzekļu ieguldīšanas riskiem un pārvaldīšanas izmaksām, lai atvieglotu dalībniekiem sev piemērotākā ieguldījumu plāna izvēli. Ar visu ieguldījumu plānu „pamatinformāciju” varat iepazīties šeit.

Valsts fondēto pensiju shēma, jeb pensiju 2.līmenis tika ieviests 2001.gada 1.jūlijā. Ar šo brīdi daļa no ikviena veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek ieguldīta finanšu tirgū un uzkrāta katra pensiju 2.līmeņa dalībnieka personīgajā kontā. Par pensiju 2.līmeņa dalībnieku var būt ikviens sociāli apdrošinātais.

Piedalīšanās pensiju 2.līmenī ir obligāta tiem, kas dzimuši pēc 1971.gada 1.jūlija. Ar laiku pensiju 2.līmenī tiks iesaistīti visi strādājošie. Savukārt tie, kas dzimuši no 1951.gada 2.jūlija līdz 1971.gada 1.jūlijam ieskaitot, tai varēja un joprojām var pievienoties brīvprātīgi. Ja piederat šai vecuma grupai un esat izlēmis piedalīties pensiju 2.līmenī, Jums jāadresē savs iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

Pensiju 2.līmeņa līdzekļus drīkst pārvaldīt ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras ir reģistrētas valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, kuru uztur un aktualizē Latvijas  Banka. Katrs līdzekļu pārvaldītājs var piedāvāt vienu vai vairākus ieguldījumu plānus.

Izvēlies savu pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānu atbildīgi!

Izvēloties atbilstošo ieguldījumu plānu, svarīgs ir personas paredzamais dalības laiks pensiju 2.līmenī līdz aiziešanai vecuma pensijā. Jo laiks līdz pensijai ilgāks, jo persona ir spējīga uzņemties lielāku risku un otrādi–tuvojoties pensijas vecumam, spēja uzņemties risku samazinās. Tāpēc personām, kurām līdz pensijas vecuma sasniegšanai ir mazāk gadi, ieteicams pāriet no aktīvajiem uz ieguldījumu plāniemLai izvēlētos sev atbilstošu ieguldījumu plānu, līdzekļu pārvaldītāji ir sagatavojuši katra ieguldījumu plāna pamatinformāciju. Pamatinformācijas mērķis ir sniegt papildus informāciju par pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānu līdzekļu ieguldīšanas riskiem un pārvaldīšanas izmaksām, lai atvieglotu dalībniekiem sev piemērotākā ieguldījumu plāna izvēli. Ar visu ieguldījumu plānu „pamatinformāciju” varat iepazīties šeit.

Pensiju 2.līmeņa dalībniekiem nav jāveic papildu sociālās apdrošināšanas iemaksas. Kopējais iemaksu apjoms pensijas kapitālam ir 20% no ienākumiem, kas tiek pārdalīts starp pensiju sistēmas 1.un 2.līmeni.

Iemaksas pensiju 2.līmenī tiek reģistrētas pārskata mēnesim sekojošā ceturtajā mēnesī. Līdz ar to konta izrakstā iemaksas, kas ir ieguldītas janvārī, tika aprēķinātas no iepriekšējā gada septembra ienākumiem, attiecīgi maijā ieguldītās iemaksas tika aprēķinātas no janvāra ienākumiem.

Pensiju 2.līmeņa kontā uzkrātās naudas daudzumu ietekmē:

 • algas lielums,
 • iemaksu apjoms 2.līmenī,
 • dalības laiks pensiju 2.līmenī,
 • peļņa, kas atkarīga no Jūsu izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna.

Pensiju 2.līmenī papildu uzkrājums pensijai veidojas, daļu no cilvēka personīgajā kontā reģistrētā pensijas kapitāla ieguldot akcijās, obligācijās un citos vērtspapīros, kā arī banku depozītos. Ieguldīšanu veic starpnieks – līdzekļu pārvaldītājs.

Pieprasot vecuma pensiju, pensiju 2.līmeņa dalībnieks varēs izvēlēties: uzkrāto pensijas kapitālu pievienot pensiju 1.līmenim, jeb vecuma pensijai vai arī noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību.

Jautājums: Kur var iegūt papildus informāciju par pensiju 2.līmeni?  

Atbilde: Mājas lapas www.manapensija.lv.


Video par Pensiju 2.līmeni:

Saņem atbildes uz pamata jautājumiem par pensiju 2. līmeni Video

Uzzini vairāk par pensiju 2. līmeņa plāniem Video

Uzzini vairāk par pensiju 2. līmeņa plānu peļņu un uzkrājumu pārvaldi Video

 • Pensiju 2. līmeņa dalībnieka konta izraksts
 • Informācija par dalību pensiju 2. līmenī
 • Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna izvēle vai maiņa
 • Pensiju 2. līmeņa brīvprātīgā dalībnieka reģistrācija
 • Mūža pensijas apdrošināšanas polises iegāde, izmantojot pensiju 2. līmeņa kapitālu
 • Vecuma pensija
 • Pensiju 2. līmeņa dalībnieka izvēle par uzkrātā kapitāla mantošanu
 • Mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka pensijas kapitāla saņemšana