Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
23
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Personai ir iespēja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) saņemt uzziņu par tiesībām uz pensiju, atlīdzību vai pabalstu konkrētā situācijā, norādot faktus un nepieciešamo informāciju.
VSAA sniegtās uzziņas saturs nākotnē ir saistošs VSAA pakalpojuma sniegšanai, ja vien nav mainījusies likumdošana un faktiskie apstākļi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pakalpojumu, jāiesniedz brīvā formā rakstītu iesniegumu, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • elektroniski - izmantojot oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu var saņemt klātienē, pa pastu vai oficiālajā elektroniskajā adresē, atbilstoši iesniegumā norādītajam uzziņas saņemšanas veidam.