Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Personas, kuras ir darba attiecībās un saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piešķirtu pensiju vai slimības pabalstu, no kuriem jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), var prasīt, lai VSAA, izmaksājot to, ietur 23 procentus 20 procentu vietā. IIN likmes maiņu var veikt taksācijas gada laikā.  IIN likmes maiņu ir lietderīgi veikt, ja paredzams, ka iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, būs jāpiemaksā iztrūkstošā nodokļa summa.

Ja persona iesniedz rakstveida iesniegumu, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) taksācijas gada laikā var ieturēt ienākuma nodokli ar 23 procentu likmi no pensijas vai slimības pabalsta, kuram saskaņā ar Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 15.panta otro, trešo vai astoņpadsmito daļu piemērojama likme 20 procentu apmērā. Tas nozīmē, ka, ņemot vērā personas iesniegumu „Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņai”, VSAA piemēros nodokļa ieturējuma likmi 23 procentu apmērā no pensijas vai slimības pabalsta arī tad, ja pensijas vai slimības pabalsta apmērs nepārsniedz 1667 eiro.