VSAA pakalpojumus var pieteikt arī valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC).
Pakalpojumu klāstu skatīt šeit: VPVKAC piesakāmie VSAA pakalpojumi  

Informāciju par VPVKAC adresēm un darba laikiem skatīt šeit.​​


Pakalpojums "Attālinātais ierēdnis"

VSAA speciālistu konsultācijas videoformātā var saņemt Pededzes pagasta, Ilūkstes pilsētas, Višķu pagasta, Viļakas pilsētas, Rundāles pagasta, Vecumnieku pagasta, Rubenes pagasta, Viesītes pilsētas, Līvānu pilsētas, Ludzas pilsētas, Olaines pilsētas, Stopiņu pagasta, Drustu pagasta, Gaujienas pagasta, Smiltenes pilsētas, Variņu pagasta un Ērģemes pagasta Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru apmeklētāji.

Personificētās videoformāta konsultācijas iedzīvotāji var saņemt par:

  • vecuma pensiju;
  • invaliditātes pensiju,
  • slimības pabalstu,
  • vecāku pabalstu.

Par tiesībām uz vecuma vai invaliditātes pensiju tiks izvērtēti klienta līdzi paņemtie dokumenti darba stāža noteikšanai (darba grāmatiņa, kolhoznieka darba grāmatiņa, arhīva izziņas, kara klausības apliecība, izglītības dokumenti utml.).

Videoformāta konsultācijas saņemšana VPVKAC telpās:

  • telefoniski vai rakstiski jāsazinās ar kādu no iepriekš minētajiem VPVKAC un jāpierakstās uz konsultāciju, norādot interesējošo VSAA pakalpojumu;
  • noteiktajā laikā ar personu apliecinošu dokumentu jāierodas attiecīgajā VPVKAC, kur darbinieks nodrošinās video saslēgumu ar VSAA speciālistu.