Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Kaitējuma atlīdzību izmaksā Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam (ČAES dalībnieks), kuram noteikta invaliditāte vai darbspēju zaudējums saistībā ar ČAES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu. Kaitējuma atlīdzību izmaksā arī mirušā ČAES dalībnieka darbnespējīgiem ģimenes locekļiem, kuri bijuši tā apgādībā un kuriem piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Atlīdzība jāpieprasa 6 mēnešu laikā no invaliditātes vai darbspēju zaudējuma pakāpes noteikšanas dienas vai ČAES dalībnieka nāves dienas. Pieprasot atlīdzību vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms atlīdzības pieprasīšanas dienas.

  Lai pieprasītu atlīdzību, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • elektroniski - izmantojot oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

  Ja kaitējuma atlīdzību ČAES dalībnieka nāves gadījumā pieprasa viņa ģimenes loceklis, papildus jāiesniedz P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra atzinums par ČAES dalībnieka nāves cēloņa saistību ar avārijas seku likvidēšanu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par atlīdzības piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv, atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā.