Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pensiju 2. līmeņa dalībnieki, kuri ir obligāti pievienoti pensiju 2. līmenim (personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un ir sociāli apdrošinātas) un dalībnieki, kuri ir pievienojušies brīvprātīgi, var mainīt līdzekļu pārvaldītāju vienu reizi kalendārajā gadā. Viena un tā paša līdzekļu pārvaldītāja pārvaldītos ieguldījumu plānus var mainīt divas reizes kalendārajā gadā. Ieguldījumu plāns ir jāizvēlas atbilstoši savam vecumam un dalības ilgumam pensiju 2. līmenī. Pēc personas iesnieguma saņemšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošina pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla pārskaitīšanu no esošā uz jauno ieguldījumu plānu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

  Informāciju par esošo ieguldījumu plānu var iegūt portāla www.latvija.lv E-pakalpojumā Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Paziņojumu par pensiju 2.līmeņa kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu persona var saņemt:
  - oficiālajā elektroniskajā adresē, ja tā būs aktivizēta,
  - www.latvija.lv
  - klātienē.

Saņemt pakalpojumu